Správa z konferencie „Investičné stimuly“

Správa z konferencie „Investičné stimuly“

Dňa 10.05.2016 sa v Penzióne Dolinka v obci Liptovská Teplička konala konferencia na tému „Investičné stimuly a ostatné formy podpory projektov verejného a súkromného sektora“. Konferenciu otvoril Mgr. Peter Duda, štatutárny zástupca Pro Tatry, o. z., ktorý privítal...