Unikátna Liptovská Teplička triumfuje v Európe

Unikátna Liptovská Teplička triumfuje v Európe

Dňa 9. 6. 2016 bola v Budapešti počas workshopu Rady Európy k implementácii Európskeho dohovoru o krajine slávnostne odovzdaná Cena Rady Európy za krajinu 2014 – 2015. V rámci ocenení si slovenská podhorská obec s neopakovateľne krásnym a unikátnym krajinným obrazom...