Čo sú to projekty spolupráce MAS?

Čo sú to projekty spolupráce MAS?

Jeden zo základných princípov miestnych akčných skupín znie: „Projekty musia byť realizované na území danej MAS.“ Pravidlo by ale nebolo pravidlom, ak by ho nepotvrdzovala výnimka. V tomto prípade sa výnimka nazýva „Projekty spolupráce.“ Ide o špeciálnu schému, kedy...
Prioritou farmárov je modernizovať techniku

Prioritou farmárov je modernizovať techniku

Nedávno vyhlásená výzva na podporu investície do fariem sa teší živému záujmu poľnohospodárov. Najviac chcú vo svojich farmách obnovovať strojné vybavenie. Desať dní pred koncom minulého roka MAS Pro Tatry vyhlásila výzvu na Podporu investícií do poľnohospodárskych...
Ktoré MAS pôsobia v Prešovskom samosprávnom kraji?

Ktoré MAS pôsobia v Prešovskom samosprávnom kraji?

Prinášame zoznam aktívnych Miestnych akčných skupín v Prešovskej župe. Často v našich príspevkoch spomíname takzvanú Prešovskú anténu, koordinačný orgán pre miestne akčné skupiny, pôsobiace v Prešovskej župe. Zistili sme však, že na internete chýba prehľadný a ľahko...