Zadržiavaním vody vieme ušetriť milióny eur

Zadržiavaním vody vieme ušetriť milióny eur

Zúčastnili sme sa seminára o zadržiavaní vody v krajine. Ide o súbor aktivít s neuveriteľným potenciálom. Ak sa robia dobre, za relatívne malý peniaz profitujú ľudia, obce, štát, spoločnosť. Prešovská anténa (Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre...
Podpísali sme zmluvu o chode kancelárie MAS II

Podpísali sme zmluvu o chode kancelárie MAS II

Podpísali sme zmluvu na financovanie chodu našej kancelárie do konca roka 2023. Hoci financovanie chodu našej kancelárie MAS Pro Tatry bolo určené a schválené riadiacim orgánom už v našej stratégii, došlo neskôr k jeho rozdeleniu na dve časti. Takzvaný chod MAS I...
Pozývame obce na informačné stretnutie MAS

Pozývame obce na informačné stretnutie MAS

Témou bude aktuálna výzva našej MAS na zvyšovanie a podporu bezpečnosti sídel. Príspevok aktualizovaný o zaujímavé informácie z priebehu samotného stretnutia. Pozvánka:Témou bude aktuálna výzva našej MAS na zvyšovanie a podporu bezpečnosti sídel. Príspevok...