Podpísali sme zmluvu na financovanie chodu našej kancelárie do konca roka 2023.

Hoci financovanie chodu našej kancelárie MAS Pro Tatry bolo určené a schválené riadiacim orgánom už v našej stratégii, došlo neskôr k jeho rozdeleniu na dve časti.

Takzvaný chod MAS I skončil k 31. októbru 2019. Odvtedy do apríla tohto roka nás čakalo akési prechodné obdobie, kým sa neschváli financovanie chodu II.

Podpísané

Dnes môžeme konštatovať, že dňa 10. júna 2020 štatutár MAS Pro Tatry Peter Duda podpísal zmluvu s ministerstvom pôdohospodárstva na financovanie chodu kancelárie MAS II do 31. decembra 2023.

Podpísanie zmluvy nás v MAS potešilo. „Je pravdou, že sme čakali o čosi kontinuálnejší prechod z chodu I do chodu II. Prechodné obdobie sa natiahlo na osem mesiacov, ale to je teraz po podpise zmluvy už za nami,“ hovorí manažér kancelárie MAS Pro Tatry Ladislav Sisák.

Ladislav Sisák vybavuje “stránku”. Najväčší záujem návštevníkov kancelárie je o konzultácie o podmienkach výziev MAS.

Nanovo

O financovanie pre obdobie II sa naša MAS musela procesne uchádzať úplne nanovo, to znamená získať novú zmluvu. Neprešlo sa do neho automaticky, nestačilo urobiť ani dodatok k prvej zmluve.

„Teraz máme tento proces vo väčšine za sebou a môžeme sa znova plne sústrediť na naše hlavné činnosti, to znamená hodnotenie prijatých žiadostí a samozrejme pokračovanie v ďalších konzultáciách so záujemcami o podporu z výziev, a podobne,“ hovorí Ladislav Sisák.

Preklenovacie dočasné obdobie sme museli riešiť aj pôžičkou od súkromnej osoby, pretože ani banka do preukázania rozhodnutia o schválení chodu II nechcela poskytnúť finančné prostriedky na tento účel.

Financovanie chodu kancelárie MAS znamená pokrytie jej mzdových nákladov, nákup kancelárskeho vybavenia, cestovné náklady, animačné aktivity, nájomné, a podobne.

Nástenka s prehľadom o prebiehajúcich výzvach a ich aktuálnom stave.

O čosi ľahšie

Chod MAS II bude pre našu kanceláriu v istom zmysle jednoduchší. Jednak sme s riadiacim orgánom absolvovali množstvo metodických vysvetlení a konzultácií, vieme ako na to.

„Taktiež, ak nejaký administratívny postup robíte opakovane, je logické, že na ten ďalší raz vám ide ľahšie, plynulejšie, zaberie vám menej času,“ zakončil Ladislav Sisák.