Pri otázke ako využiť možnosti podpory z „masky“, sa mesto Svit rozhodlo pre stavbu cyklotrasy. Tá prinesie hneď viacnásobný úžitok. Pozrime sa na to bližšie.

Nová cyklotrasa povedie od železničných rámp cez cestu do Batizoviec, ďalej po ľavej strane cez prímestský lesík popri štrkovisku k podjazdu pod diaľnicou. K tomuto prvému 800-metrovému úseku sa v rámci projektu pristaví ešte jedna, približne 200-metrová vetva cyklochodníka.

Tu začína trasa plánovaného cyklochodníka.

Keď rampy zmiznú

„Kvôli plánu rekonštruovať železničnú trať, s cieľom umožniť väčšiu rýchlosť vlakov, železnice odstránia súčasné rampy a cestu do Batizoviec preložia popod železničný podjazd,“ vysvetľuje projektová manažérka mesta Svit Denisa Martinková.

Nový podjazd sa však od súčasných rámp posunie o približne 200 metrov. Aby prístup na cyklotrasu ostal zachovaný aj po tejto zmene, mesto postaví spomínanú vedľajšiu vetvu cyklochodníka.

Na budúcej trase možno zažiť a vidieť atraktívne prírodné scenérie. Ideálne aj pre oddych a relax.

Neskôr až do Tatier

Predpokladá sa, že cyklochodník sa neskôr predĺži ďalej do Batizoviec. „Práve na konci trasy pri diaľničnom podjazde končí naše katastrálne územie, ktoré hraničí s batizovským,“ spresňuje Martinková. Susedná obec má v pláne cyklotrasu predĺžiť do svojej obývanej časti.

Platné územnoplánovacie dokumenty nám prezrádzajú i ďalšie plány. Z Batizoviec by mala v ďalších etapách cyklotrasa pokračovať do Gerlachova a stadiaľ až do Vysokých Tatier.

Trasa končí na hranici Svitu s Batizovcami. Chodník neskôr bude pokračovať do centra obce.

Do práce na bicykli

Hlavným účelom prvého svitského úseku je umožniť ľuďom cestovať do práce na bicykli. Niet žiadnych pochýb o dopyt po tomto spôsobe dochádzky. „Aj dnes vidíte mnohých ľudí z Batizoviec ísť do Svitu na bicykli, alebo pešo po hlavnej ceste,“ hovorí Denisa Martinková. Cyklochodník im ponúkne príjemnejšiu a bezpečnejšiu alternatívu bez áut.

Denisa Martinková ukazuje na mape trasu cyklotrasy.

Treba si uvedomiť, že z Batizoviec do Svitu sú to len 4 kilometre. Do mesta aj preto z obce dochádza za prácou a službami mnoho občanov. V opačnom smere zase ľudia putujú za návštevami príbuzných a priateľov.

Aj na rekreáciu, relax a šport

Hlavný účel cyklochodníka vôbec nevylučuje doplnkové využitie. V stratégiách mesta Svit počítajú s premenou súčasných štrkovísk na území mesta na rekreačnú zónu. Atraktívne prostredie s výhľadmi na Tatry ich k tomu predurčuje.

Svit je cyklistické mesto. Ľudí na dvoch kolesách a rôznych vekových skupín vidíte všade.

Napojenie na Podskalku

Význam projektu cyklotrasy k Batizovciam môže zvýšiť ešte jeden zámer. Konkrétne ďalšia plánovaná cyklotrasa do časti Podskalka. Pozitívny synergický efekt hustejšej cyklosiete v meste je zrejmý.

Hodnota predpokladaného príspevku na stavbu cyklotrasy sa pohybuje okolo 55 tisíc eur. Peniaze v rámci schém „mas“ poskytne program IROP/B1.

Svit: Mesto bicyklov už teraz

Že bicykel je vo Svite populárny, dokazuje aj cyklotrasa do Popradu. Premávka na nej je taká hustá, že mnohí Svitovčania hovoria o potrebe druhého pruhu cyklochodníka, napríklad na druhom, opačnom brehu rieky Poprad.

Bicykle vidíte s veľkou frekvenciou i v uliciach mesta, pri obchodoch, pracoviskách, mestskom úrade. Svit je v slovenských pomeroch vskutku priekopníkom, cyklotrasa do Lopušnej doliny je ľuďom prístupná už viac ako 20 rokov.

“Bike friendly” je aj mestký úrad.

Ako v Kodani

V meste sa tak vskutku cítite ako v Holandsku, alebo Kodani. Keď nám Anna Lešičková (na titulnej snímke) zo svojho bicykla povedala, že pravidelne jazdí a zároveň má krásnych 72 rokov, ostali sme (milo) prekvapení. Pohyb na dvoch kolesách jej, ako sama hovorí, pomáha prekonávať problémy života. Aj ona je inšpiráciou pre nás ostatných, ktorí ako prvú možnosť dopraviť sa do odchodu, alebo do úradu, často radšej volíme auto.

Súvisiace témy: Tatranské Zruby a Smokovce spojí cyklochodník