Program IROP rozširuje okruh podnikateľov, ktorí môžu pod Tatrami dostať dotáciu na podporu podnikania a inovácií. Prinášame podrobnosti, ktoré potrebujete vedieť.

Táto novinka si zaslúži pozornosť. Veď cestovný ruch je tu u nás hlavným motorom ekonomiky a veľkým zamestnávateľom.

Čo sa mení v eurofondoch?

Výzvu pre aktivitu „A1 Podpora podnikania a inovácií“ z programu IROP vyhlásila naša MAS Pro Tatry v januári 2020. Podnikanie v hotelierstve a gastro službách žiaľ vtedy ostalo z možnosti žiadať o dotáciu vylúčené.

Rok 2021 zmena

Začiatkom tohto roka ale nastali dôležité zmeny. Ako sme už informovali (tu), po novom o dotáciu možno žiadať aj na investície do výroby potravín a nápojov a, čo chceme podrobnejšie ozrejmiť v tomto článku, i na projekty v segmente hotelových a stravovacích služieb.

Hotely a gastro prevádzky už môžu dostať príspevok na inovácie.

Majitelia hotelov, penziónov, reštaurácií, bistier, stánkov s občerstvením spod Tatier, zbystrite pozornosť. Táto výzva je určená práve pre mikro a malé podniky.

Koľko môžem získať? 55%

Dotáciu až do výšky 55 % z hodnoty investície, ktorou plánujete zlepšiť svoje podnikanie.

Minimálna výška nenávratného finančného príspevku je 10 000 eur, maximálna 100 000 eur.

Nenávratný znamená, že príspevok netreba vracať. Nejde o pôžičku.

Príklad: Penzión postaví bazén za 100-tisíc eur. 55-tisíc z nich môže získať z programu IROP ako nenávratný finančný príspevok.

Dobrým príkladom rozšírenia služieb v hoteli je postavenie sauny.

Ako sa vypláca príspevok?

Formou refundácie. To znamená, keď podnikateľ realizuje (dokončí) investíciu. Po skončení prác vám MAS Pro Tatry preplatí dohodnutú časť nákladov.

Čo musím splniť, aby som dostal dotáciu?

Program chce podporiť inovácie. Preto musí ísť o nejaký nový produkt (vrátane služby) na trhu, alebo v rámci firmy. Taký, ktorý ste doteraz neponúkali a má možnosť rozšíriť počet zákazníkov, zvýšiť tržby a zisk, zefektívniť náklady, alebo inak podporiť podnikanie.

Trhom sa myslí regionálny trh, preto sa ani tejto podmienky netreba báť. Naopak, možno vás nasmeruje na nový nápad, ako sa odlíšiť od konkurencie v okrese, alebo obci. Ak sa to nepodarí, stále máte možnosť inovovať „iba“ v rámci v rámci vlastnej firmy.

Potrebujete inšpiráciu? Vladimír Mikolaj svoju reštauráciu v Starom Smokovci inovoval pecou na uhlie. Zákazníkom vie vďaka nej pripraviť jedlo s osobitou chuťou. Vytvoril tak špeciálny produkt na miestnom trhu.

Pracovné miesto

Treba vytvoriť pracovné miesto na minimálnu dobu tri roky. Zamestnancom nemusí byť jeden človek, vytvárate pracovnú pozíciu. Môže ísť aj o dva polovičné úväzky, alebo štyri štvrtinové.

Aké investície môžu byť predmetom žiadosti?

Pri hoteloch napríklad lyžiarsky vlek pri budove, bazén, wellness, fitnes centrum. Niečo, čo ste doteraz nemali, rozširujete tým služby, posúvate podnikanie na ďalšiu vyššiu úroveň, alebo technologickou inováciou znižujete náklady.

Prístupné pre verejnosť

Výstup projektu musí byť osožný pre verejnosť. Nie je napríklad možné, aby ste váš nový bazén sprístupnili iba pre svojich hotelových hostí.

Osoh z inovácií podporených z Programu IROP musí mať široká verejnosť. Exkluzivita pre hotelových hostí v tomto prípade nie je možná.

Po čom sa môžu obzerať gastro prevádzky?

Investíciou môže byť nová technológia, ktorá umožní v prevádzke ponúkať niečo nové, alebo výrazne zvýši efektivitu, zníži náklady, posunie podnikanie dopredu.

Príklad z reštaurácie

Napríklad, ak doteraz reštaurácia kupovala parené buchty ako polotovar a nové špeciálne zariadenie jej umožní pripravovať vlastné originálne kusy, ide o inováciu, ktorá zvyšuje kvalitu pre zákazníka. Ak doteraz bistro pražilo obaľovaný syr na elektrických fritézach a nové plynové zvýšia kapacitu prípravy a znížia prevádzkové náklady, znova ide o inováciu, prinášajúcu benefit.

Ide tu len o príklady pre ľahšie pochopenie podmienok výzvy. Aj váš odlišný, tu nespomenutý typ zámeru môže spĺňať podmienky výzvy.

Vleky postavené hneď vedľa penziónov môžeme vidieť v Ždiari. Hoci ten je členom inej MAS, radi sa od našich susedov a priateľov inšpirujeme :).

Otázka ako pomôcka

Dobrou pomôckou ako zistiť, či váš zamýšľaný investičný zámer spĺňa podmienky výzvy je opýtať sa, či preň potrebujete nové pracovné miesto. Človeka, ktorý bude obsluhovať nový stroj, alebo zariadenie.

Teda kúpa napríklad nábytku do hotelovej izby, stoličiek do reštaurácie by hodnotením výzvy asi neprešla. Lebo ide o bežný inventár, ktorý podnikanie neposúva technologicky, nerozširuje ponuku služieb, ani neznižuje náklady.

Ak ste doteraz pripravovali kávu zo starého automatu a vymeníte ho za moderný pákový stroj s viacerými funkciami, je pravdepodobné, že vaši hostia k vám budú chodiť častejšie.

Prečo dochádza k zmenám vo výzve?

„U nás pod Tatrami je podnikanie v ubytovaní a gastre nosnou aktivitou. Ak sa nás minulý rok pýtal majiteľ penziónu, alebo bufetu, či som ja nejaký horší podnikateľ ako kolega stolár, bolo pre nás ťažké zdôvodniť, prečo sa nemôže uchádzať o podporu. Otvorenie výzvy pre ďalšie segmenty vnímame ako zrovnoprávnenie podnikateľov pod Tatrami navzájom,“ vysvetľuje manažér kancelárie našej MAS Pro Tatry Ladislav Sisák.

Zmeny v podmienkach výzvy, ktoré ustanovil riadiaci orgán programu IROP sú pre nás potešujúce. „Vidíme ich ako roztvorenie nožníc do šírky, o podporu sa z eurofondov bude takto môcť uchádzať viac podnikateľov,“ dodáva ekonomická manažérka kancelárie Daniela Ferková.

Naša „podnikateľská“ vakcína proti korone

Veríme, že táto výzva bude v sektore cestovného ruchu užitočná práve v týchto ťažkých časoch pandémie. Ak ste mali v pláne nejakú investíciu a chceli ste ju financovať z tržieb z rokov 2020 alebo 2021, povinné zatvorenie prevádzok vám pravdepodobne skrížilo plány. Možnosť získať nenávratný finančný príspevok môže váš zámer vrátiť do hry.

Kde možno investíciu realizovať?

Projekt sa musí uskutočniť na území jednej z členských samospráv MAS Pro Tatry.

Pre pripomenutie, ide o tieto obce a mestá: Batizovce, Gerlachov, Liptovská Teplička, Mengusovce, Mlynčeky, Mlynica, Nová Lesná, Poprad, Svit, Stará Lesná, Štôla, Štrba, Veľká Lomnica, Veľký Slavkov, Vysoké Tatry.

MAS Pro Tatry, o.z. má spomedzi podtatranských obcí a miest 15 členov.

Koľko peňazí je k dispozícii ?

Pre túto výzvu IROP, aktivity A1 máme alokovaných 368 270 eur. Každé tri mesiace sa otvárajú nové hodnotiace kolá, do vyčerpania peňazí. Preto, ak máte nápad, neváhajte s podaním žiadosti.

Čo môžem urobiť teraz?

  • Po prečítaní tohto článku zobrať ceruzku a papier. Spísať všetky vaše investičné zámery, na ktoré by ste mohli žiadať podporu. Vybrať ten najlepší.
  • Stiahnuť si plné znenie výzvy a dozvedieť sa ďalšie podrobnosti.
  • V prípade nejasností kontaktovať kanceláriu MAS Pro Tatry. Poradíme vám, odpovieme na vaše otázky.
  • Povedať svojim známym, ktorým by sa mohla podpora hodiť, o tejto výzve. Poslať im cez email, alebo whatsapp linku na tento článok.