Medzi odbornou verejnosťou pod Tatrami nedávno vyvolala rozruch prednáška o takzvanom „prírodnom turizme“. A to je práve jeden z prístupov, ktorý podporuje stratégia Pro Tatry.

Keď na sklonku jari prišli do Popradu ekológovia Juraj Švajda a Vladimír Vančura verejnosť oboznámiť s konceptom „prírodného turizmu”, netušili, aký záujem medzi Tatrancami vyvolajú.

O téme v nadväznosti na činnosť a stratégiu našej Miestnej akčnej skupiny Pro Tatry v malom rozhovore hovorí aj manažér kancelárie Pro Tatry Ladislav Sisák.

Čo je prírodný turizmus?

Najskôr ale uveďme niekoľko citátov zo spomínanej prednášky Vančuru a Švajdu, aby sme si prírodný turizmus definovali.

Prírodný turista je veľmi všímavý. Potešenie z prírody nachádza aj v detailoch. Preto ho okrem národných parkov s najvyšším stupňom ochrany zaujíma aj vidiecka príroda.

Prírodný turizmus podľa Juraja Švajdu je podmnožinou udržateľného turizmu. To je taký, ktorý nevyčerpáva ľudský, prírodný, sociálny a ekonomický potenciál daného územia. Prírodný turizmus potom v rámci neho návštevníkovi prináša potešenie z prírody a jej poznávanie.

Môže ísť o poznávanie jedinečnej krajiny, objavovanie jedinečnej flóry a divočiny a prežívanie tej jedinečnej skúsenosti z toho všetkého.

Tento zážitok spravidla sprostredkúva miestny sprievodca, ktorý svoju lokalitu dobre pozná.

Prírodný turista vníma veci trocha inak

Klient prírodného turizmu vie oceniť fascinujúcu prírodu, nech ho privíta za akýchkoľvek okolností. V daždi, vo vetre, či krásnom slnečnom dni. Je mu jedno, či sa objaví medveď, alebo jelene. V prírodnom turizme sa v žiadnom prípade nepoužívajú návnady, ktoré by mali tieto šelmy prilákať. Prírodného turistu zaujíma autentická skutočná príroda. Ak sa nejaké zaujímavé zviera na pozorovanie objaví, úžasné. Ak však nie, zážitok sa nezmenšuje, lebo príroda ponúka množstvo iných vecí.

Prírodný turizmus a vidiek

Čo je z hľadiska našej „masky“ zaujímavé, pre prírodný turizmus nepotrebujeme vždy len najprísnejšie zóny ochrany národných parkov. Lesík pri Veľkej Lomnici, potok v Starej Lesnej, lúky pri Štôle a v Liptovskej Tepličke sú tiež extrémne lákavé.

A teraz sľúbený rozhovor s manažérom MAS Pro Tatry Ladislavom Sisákom.

Vy ste jeden z tých, ktorých prednáška a téma prírodného turizmu dosť zaujala. Prečo?
Dôvodov je viacero, ale najviac sa mi žiada spomenúť spojitosť tejto témy s našou Stratégiou miestneho rozvoja, vedeného komunitou Pro Tatry.

Upresníte to?
Stratégia Pro Tatry je zameraná do trvalej udržateľnosti. Čiže ak zoberieme program rozvoja vidieka, a vidiekom nerozumieme len polia a kravíny, ale aj nádherné obce pod Tatrami, sú v kategórii výziev, ktoré sú k dispozícii. Všetky opatrenia by mali byť pripravované v zmysle trvalej udržateľnosti.

Rozmeníme tento pojem na drobné?
Trvalá udržateľnosť znamená riešenia blízke k prírode, riešenia, ktoré podporujú vidiecky turizmus a jeho časťou je aj mäkký turizmus, v istej obmene aj prírodný turizmus.

Talentovaný sprievodca prírodného turistu vie pútavo rozprávať a zaujať aj témami, ako sú napríklad zaujímavosti o bielom topole, alebo bobrej hrádzi. V okolí našich obcí sa takýchto pokladov nachádza veľké množstvo. Prírodný turizmus teda prináša aj potenciál našim obyvateľom privyrobiť si popri hlavnom zamestnaní.

Trend nárastu popularity a záujmu o prírodný turizmus zo strany ľudí hrá tak našim obciam do karát?
Presne. V súlade s týmito trendmi je koncipovaná stratégia našej miestnej akčnej skupiny Pro Tatry. Jej hlavné piliere sú práve tieto, o ktorých hovorím.

Stálo by za to odporúčať zástupcom verejného a súkromného sektora na území našej „masky“ zaujímať sa viac o tento prírodný turizmus?
Určite, lebo toto má budúcnosť. Lebo dnes chcieť postaviť 10 hotelov s päťtisíc lôžkami je veľmi krátkodobé videnie. My potrebujeme ľuďom nechať niečo unikátne a jedinečné. Karpaty, teda Tatry sú takýmto miestom.

Čo fanúšikov prírodného turizmu v našom regióne najviac zláka?
Príroda v relatívne vysokom stave zachovalosti, máme tu mimoriadne vzácne druhy zvierat a rastlín. Už len taká značka národného parku býva silný magnet záujmu.

Z tohto hľadiska sme potom na tom asi celkom dobre. Veď územie našej MAS je obkolesené národnými parkami.
Áno. Máme tu Tatranský národný park a Pieniny. Pozrieme ku Kráľovej holi a vidíme Národný park Nízke Tatry. Nádherný Slovenský raj. A pri týchto prírodných krásach ľuďom potom padne dobre určitá vybavenosť.

Pre podporu mäkkého turizmu je účelné zo strany obcí poskytnúť turistom kvalitnú infraštruktúru, napríklad vo forme náučných panelov.

Švajda s Vančurom ale hovoria, že fanúšikov prírodného turizmu osloví aj vidiecka príroda mimo národných parkov.
Áno, napríklad pre starších ľudí, alebo pre rodiny s deťmi je to výborná alternatíva k náročným tatranským túram. A preto je naším cieľom v týchto lokalitách plánovať a realizovať projekty, ktoré týmto návštevníkom pomôžu, ale stále v rámci tej viackrát spomínanej udržeteľnosti. Teda nie na úkor prírodnokultúrneho dedičstva.

Darí sa ísť týmto smerom?
Áno, aj starostovia obcí sú v tom skvelí, úplne to chápu. Vedia, že dnes nestačí ponúknuť turistom kvalitné ubytovacie zariadenie. To by mal byť už štandard. Lebo človek tu prichádza za poznávaním prírody, etnika, tradičných jedál a pochúťok, zvykov, folklóru a k tomu patrí kvalitný chodník, autobusová zastávka, znova s kvalitným prístreškom a osvetlená, kvalitné informačné tabule s užitočnými informáciami. Takéto projekty nás privedú k trvalej udržateľnosti, o ktorej toľko hovoríme. Nie len prírodného bohatstva, ale aj kultúrno-historického.