Na vybudovanie cyklotrasy chce mesto Vysoké Tatry využiť prostriedky zo schémy IROP B2, ktoré na našom území „mas“ tiež manažuje MAS Pro Tatry.

Kadiaľ povedie?

Cyklochodník má spojiť Nový Smokovec a Tatranské Zruby. „Začiatok plánovanej trasy sa nachádza pri čerpacej stanici v lokalite Sibír. Končiť by mala v Tatranských Zruboch pri autobusovej zastávke,“ vysvetľuje projektová manažérka mesta Vysoké Tatry Zuzana Hlavatá (na titulnej snímke).

Sibír Tatry
Lokalita Sibír je najväčšie smokovecké sídlisko. Aj preto má budúce cyklospojenie veľký význam.
Sibír

Novú komunikáciu úplne nanovo stavať nebude treba. Tatranci chcú totiž na cyklochodník premeniť terajší chodník pre chodcov, ktorý obe spomenuté body spája. „Šírka terajšieho chodníka ostane tiež zachovaná,“ dodáva Hlavatá.

S doplnkovou infraštruktúrou

Počíta sa aj s odpočívadlom pre cyklistov, ktoré by im okrem prístrešku, stojana na bicykle a lavičiek poskytlo napríklad aj cyklistické pumpy.

Terajší chodník prejde úpravami a premenou.
Ústiť bude pri autobusovej zastávke v Tatranských Zruboch.

Dôležité body mesta

Tatranci si od cyklochodníka veľa sľubujú. Podstatou zámeru je, že spája dve dôležité lokality. Sídlisko Sibír, najväčšie v Novom a Starom Smokovci. Tatranské Zruby, ktoré má tiež svoju obytnú časť a veľký rekreačný komplex.

Tatranské Zruby sú známe cestovným ruchom, avšak majú aj svoju obytnú časť. Cyklotrasu teda využijú turisti aj domáci obyvatelia.

Aj primátor chodí do práce na bicykli

Na realizáciu projektu sa teší aj primátor Vysokých Tatier Ján Mokoš. Býva v Tatranských Zruboch a do práce na mestský úrad občas tiež chodí na bicykli. „Realizáciou tejto časti projektu sa rozšíri sieť cyklotrás v našom meste a zvýši sa bezpečnosť a komfort cyklistov, občanov i návštevníkov Vysokých Tatier,“ hovorí primátor Mokoš.

Úsek má byť súčasťou budúcej trasy z Tatranskej Lomnice na Štrbské Pleso.

Primátor Ján Mokoš býva na Tatranských Zruboch a do práce na úrad chodí niekedy aj na bicykli. (Foto: mesto Vysoké Tatry/Katarína Bohušová)

Sibírčan: Ide o logické spojenie

Za obyvateľov lokality Sibír hovorí Gabriel Jamnický. „Horizontálne
spojenie tatranských osád cestou a chodníkom popri ceste je logické. Chodník používajú cyklisti už teraz. Je možno na škodu, že sa nenašli prostriedky na jeho vylepšenie už oveľa skôr,“ hovorí o dôležitosti projektu.

Súvisiace témy: Nová cyklotrasa priblíži Svit k Batizovciam a Tatrám