Kontakty

 

ProTatry, o.z.

Miestna akčná skupina

Sídlo: Pro Tatry, o.z., Stará Lesná 157, 059 52 Stará Lesná

Poštová adresa: Pro Tatry, o.z., Obecný úrad Veľká Lomnica, Tatranská 175/23, 059 52 Veľká Lomnica

IČO: 42232431

DIČ: 202331243

Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia a.s.,  IBAN: SK83 1111 0000 0011 7149 4003

 

 


Štatutárny orgán: Mgr. Peter Duda – predseda

tel.: 0902918500

E-mail: mas.protatry@gmail.com