VÝZVY

_____

Archív výziev

V tejto sekcii môžete nájsť archív už uzavretých a ukončených výziev z programov PRV a IROP, ktoré vyhlasuje MAS Pro Tatry na svojom území MAS.

Archív výziev z roku 2019

Zatiaľ neboli ukončené žiadne výzvy vyhlásené v roku 2019.

Archív výziev z roku 2020

Zatiaľ neboli ukončené žiadne výzvy vyhlásené v roku 2020.