PUBLICITA

_____

Čo nájdete v sekcii Publicita?

V tejto časti web stránky MAS Pro Tatry informuje, do akých projektov sa zapojilo. 

Rok 2020:

Implementácia stratégie CLLD MAS Pro Tatry, o.z. 2

Rok 2019:

Implementácia stratégie CLLD MAS Pro Tatry, o.z.

Zabezpečenie chodu miestnej akčnej skupiny Pro Tatry, o.z.

Animačné aktivity MAS Pro Tatry, o.z.

Máte otázky?

Zaujali vás projekty MAS Pro Tatry uverejnené v sekcii Publicistika?
Chcete vedieť viac?
Kontaktujte kanceláriu MAS Pro Tatry.