VÝZVY

_____

Ako sa orientovať vo výzvach?

MAS Pro Tatry v Programovacom období 2014-2020 vyhlasuje výzvy z dvoch operačných programov.

Prvým je Program na podporu rozvoja vidieka, pre ktorý sa používa aj jeho oficiálna skratka PRV.

Po kliknutí na jeden z názvov programov sa vám objavia aktuálne vyhlásené výzvy. Druhou možnosťou je ísť do kolonky „Výzvy“ v menu nášho webu a vybrať si príslušný program.

Druhým programom je Integrovaný operačný program, skratka IROP.

Výzvy, ktoré sú už ukončené, nájdete v našom Archíve výziev.