MAS Pro Tatry

MAS Pro Tatry, o.z.: Prinášame rozvojové aktivity do regiónu

NAJNOVŠIE AKTUALITY

___

KTO SME?

___

Pro Tatry, o.z. je občianske združenie zástupcov verejného, súkromného a občianskeho sektora. Koordinujeme aktivity podporujúce hospodársky rozvoj vidieka v širšom tatranskom regióne najmä cez fondové programy EÚ a Slovenskej republiky.

VÝZVY A PROJEKTY

___

V súčasnosti sa sústredíme na koordináciu programov IROP a PRV SR. Našimi investičnými prioritami sú rozvoj malého a stredného podnikania, rozvoj cestovného ruchu a zvyšovanie kvality života obyvateľov nášho územia.