Zadržiavaním vody vieme ušetriť milióny eur

Zadržiavaním vody vieme ušetriť milióny eur

Zúčastnili sme sa seminára o zadržiavaní vody v krajine. Ide o súbor aktivít s neuveriteľným potenciálom. Ak sa robia dobre, za relatívne malý peniaz profitujú ľudia, obce, štát, spoločnosť. Prešovská anténa (Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre...
Poznáte stratégiu našej MAS Pro Tatry?

Poznáte stratégiu našej MAS Pro Tatry?

Predstavujeme dokument, ktorý môžu využiť na praktické použitie aj nečlenovia MAS. Keď sme nedávno v našej kancelári MAS Pro Tatry komunikovali s riadiacim orgánom ohľadne našej schválenej stratégie, zamysleli sme sa, koľko našich členov, sympatizantov a partnerov ju...
Na čo všetko nám slúži systém ITMS2014+ ?

Na čo všetko nám slúži systém ITMS2014+ ?

Stretávame sa sním, keď chceme podať žiadosť o podporu z eurofondov. Zaregistrovať sa do systému ITMS2014+ museli aj všetci členovia našej MAS Pro Tatry. Prečo tieto činnosti vykonávame cez tento systém? Bolo by ťažké odpovedať jednou vetou. Informácií, ktoré sa...
Prečo aktualizujeme niektoré výzvy?

Prečo aktualizujeme niektoré výzvy?

Prečo MAS Pro Tatry niekedy vydáva aktualizácie už k vyhláseným výzvam? Čo z toho vyplýva pre potencionálnych a vybraných žiadateľov o NFP? Do konca marca MAS Pro Tatry vydalo aktualizácie k trom výzvam a taktiež bolo aktualizovaných niekoľko harmonogramov výziev....