Čo sú to projekty spolupráce MAS?

Čo sú to projekty spolupráce MAS?

Jeden zo základných princípov miestnych akčných skupín znie: „Projekty musia byť realizované na území danej MAS.“ Pravidlo by ale nebolo pravidlom, ak by ho nepotvrdzovala výnimka. V tomto prípade sa výnimka nazýva „Projekty spolupráce.“ Ide o špeciálnu schému, kedy...
Prioritou farmárov je modernizovať techniku

Prioritou farmárov je modernizovať techniku

Nedávno vyhlásená výzva na podporu investície do fariem sa teší živému záujmu poľnohospodárov. Najviac chcú vo svojich farmách obnovovať strojné vybavenie. Desať dní pred koncom minulého roka MAS Pro Tatry vyhlásila výzvu na Podporu investícií do poľnohospodárskych...
Výzva pre investície do cyklistických trás je vyhlásená

Výzva pre investície do cyklistických trás je vyhlásená

MAS Pro Tatry včera vyhlásila výzvu pre investície do cyklistických trás a podpornej cyklo infraštruktúry. Čo to všetko znamená? Kto môže žiadať o príspevok? Prečo je to dôležité? Ako ste si mohli všimnúť v jednom z našich článkov, obyvatelia miest a obcí pod Tatrami...
Vy sa pýtate, my odpovedáme

Vy sa pýtate, my odpovedáme

Daniela Ferková z kancelárie MAS Pro Tatry odpovedá na najčastejšie otázky záujemcov o podporu z fondov. V októbri sa konzultujúci z radov podnikateľov najviac dopytovali na podopatrenie 6.4., teda na možnosti „Podpory na investície do vytvárania a rozvoja...