Na čo všetko nám slúži systém ITMS2014+ ?

Na čo všetko nám slúži systém ITMS2014+ ?

Stretávame sa sním, keď chceme podať žiadosť o podporu z eurofondov. Zaregistrovať sa do systému ITMS2014+ museli aj všetci členovia našej MAS Pro Tatry. Prečo tieto činnosti vykonávame cez tento systém? Bolo by ťažké odpovedať jednou vetou. Informácií, ktoré sa...
Čo sú to projekty spolupráce MAS?

Čo sú to projekty spolupráce MAS?

Jeden zo základných princípov miestnych akčných skupín znie: „Projekty musia byť realizované na území danej MAS.“ Pravidlo by ale nebolo pravidlom, ak by ho nepotvrdzovala výnimka. V tomto prípade sa výnimka nazýva „Projekty spolupráce.“ Ide o špeciálnu schému, kedy...