Na čo všetko nám slúži systém ITMS2014+ ?

Na čo všetko nám slúži systém ITMS2014+ ?

Stretávame sa sním, keď chceme podať žiadosť o podporu z eurofondov. Zaregistrovať sa do systému ITMS2014+ museli aj všetci členovia našej MAS Pro Tatry. Prečo tieto činnosti vykonávame cez tento systém? Bolo by ťažké odpovedať jednou vetou. Informácií, ktoré sa...
Prečo aktualizujeme niektoré výzvy?

Prečo aktualizujeme niektoré výzvy?

Prečo MAS Pro Tatry niekedy vydáva aktualizácie už k vyhláseným výzvam? Čo z toho vyplýva pre potencionálnych a vybraných žiadateľov o NFP? Do konca marca MAS Pro Tatry vydalo aktualizácie k trom výzvam a taktiež bolo aktualizovaných niekoľko harmonogramov výziev....