Vyzerá to, že zo stretnutia našej MAS s dvoma poľskými náprotivkami sa črtá zaujímavý výsledok. Na dva projekty do Batizoviec a Liptovskej Tepličky môžu prísť z cezhraničných fondov až 2 milióny eur.

Keď nás naša partnerská MAS „Nad Biala Przemszą“ zo susedného Malopoľského vojvodstva pozvala na spoločné stretnutie, boli sme plní očakávaní, čo z neho vzíde. Na marcovom rokovaní v Zakopanom sa zúčastnila aj tretia MAS Podhalańska, ktorej územie priamo susedí s našim.

Ruku si podali dvaja

Členovia dvoch poľských „masiek“, či už priamo, alebo cez svoje MAS sa chcú zúčastniť pripravovaných výziev cezhraničného programu Interreg. Na to potrebujú slovenských partnerov. Zdá sa, že na stretnutí našli minimálne dvoch. Ruky si podali a na spoluprácu sa chystajú naše dve členské obce Liptovská Teplička a Batizovce.

Teplické zemiakové pivničky. Kultúrny, technický a estetický unikát. Niektoré postavili pred viac ako 300 rokmi.

Aby sme zachovali tradície

Cieľom výziev Interregu je tentoraz zachovanie, zveľaďovanie a využitie potencionálu kultúrno-historického dedičstva našich prihraničných regiónov. „Ním myslíme napríklad pamiatky, tradičné postupy výroby potravín, nástrojov, tradičné vzory, ktoré poznáme z nášiviek, výšiviek, krojov a ich využitie i pri nových veciach, rovnako tradičné prvky architektúry, ktoré možno aplikovať aj pri novostavbách, či rekonštrukciách,“ opisuje základnú ideu manažér kancelárie MAS Pro Tatry Ladislav Sisák.

Katarína Fedorová z referátu kultúry obce. O pivničkách a ich histórii vie pútavo a zaujímavo rozprávať.

Hovoríme o milióne eur

Príležitosť pomôcť rozvíjať tradície svojho kultúrneho dedičstva bez váhania zaujali starostu Liptovskej Tepličky Slavomíra Kopáča. Možnosti v jeho obci sa črtajú veľké. Predbežne sa počíta, že na cezhraničné projekty bude k dispozícii balík 2-och miliónov eur. „Je možné, že táto suma sa navýši na dvojnásobok. Približne polovicu z balíka by mali získať partneri z každej strany hranice,“ spresňuje starosta.

Pivničky, ale aj okolité panorámy sú lahôdkou pre oči a fotoaparáty turistov.

Unikát hodný záchrany

Liptovská Teplička má pri účasti v Interregu dva hlavné zámery. Prvým je zveľadiť, zrekonštruovať a opraviť unikátne zemiakové pivničky. Už len svojím vzhľadom a tvoriacou panorámou na prvý pohľad zaujmú takmer každého, kto prvýkrát zavíta do dedinky. Pre neznalých môžu spočiatku pripomínať aj vínne pivničky z južných regiónov. Ide vskutku o unikát, kultúrne, historicky, esteticky, ale aj prakticky. Veď zemiaky tam v požadovanej kvalite vydržia celú zimu aj bez elektriky, ktorú potrebujú moderné sklady.

Naši priatelia z dvoch poľských „masiek“ v susednom Malopoľskom vojvodstve.

Cez štyri stovky

„V obci máme týchto pivničiek okolo 400,“ podčiarkuje rozmer fenoménu Slavomír Kopáč. Medzičasom sa žiaľ do mnohých z nich zahryzol zub času. Niektoré popadali, niektoré sú inak poškodené. „Je to najmä tým, že sa už nepoužívajú v takej miere ako v minulosti. Niekedy v nich rodiny uskladňovali po sto vriec zemiakov, dnes už väčšina ľudí len symbolicky nejakých päť až desať, tie, ktoré si sami vypestujú. Zvyšok je dnes pri modernom štýle života pre ľudí výhodnejšie kúpiť na našom družstve,“ vysvetľuje starosta. Ak niečo menej používame, technický stav sa môže zhoršiť.

Naša delegácia na stretnutí v Zakopanom. Zľava predseda MAS Peter Duda, starosta Slavomír Kopáč a manažérka kancelárie Barbora Čarnogurská.

Podporiť cestovný ruch

Peniazmi z projektu Tepličania zamýšľajú pivničky opraviť, možno im dať aj nejaké prvky jednotného liptovského dizajnu, skvalitniť dostupnosť informácií o tomto unikáte pre návštevníkov. „To všetko je aj priamo spojené s cieľmi výzvy z programu Interreg, ktorý chce podporiť cestovný ruch, regionálne služby a zatraktívniť územie,“ pokračuje starosta Kopáč. Liptovská Teplička je napríklad východiskovým, či záverečným bodom túr na populárnu Kráľovu hoľu. Prečo by si ľudia po výlete nepozreli pivničky a „zaobstarali“ nejaké služby?

Poľská grafička hneď načrtla kontúry dizajnu aj pre projekt v Liptovskej Tepličke.

Vyhlásili ich za pamätihodnosť

Nejde teda len o záchranu pivničiek z pohľadu Tepličky iba pre seba, ale aj pre ľudí zvonka. „Všetci sa nimi hrdíme, chceme sa s nimi podeliť aj s návštevníkmi. Aj preto v týchto dňoch vydávame nové VZN, ktorým ich vyhlasujeme za pamätihodnosť obce,“ pokračuje Slavomír Kopáč. Tento nový oficiálny štatút pivničiek nepomôže len marketingu v turizme, ale aj získavaniu prostriedkov z fondových schém na ich ochranu, vrátane Interregu.

Sisák: „Projekt nastavili veľmi dobre“

Šéf našej kancelárie Ladislav Sisák považuje liptovskoteplické pivničky za až vzorový príklad pre spomínané ciele Interregu zachovania a rozvoja tradícií regiónu. „Okrem samotných pivničiek sa môžu zrekultivovať prístupové chodníčky k nim, trávnaté plochy, vylepšiť informačné tabule, dodať miestu prvky jednotného tradičného dizajnu a vzorov, ponúknuť na mieste predaj zemiakov, alebo už rovno hotových zemiakových jedál, možnosť posedieť si pri káve,“ pridáva svoje nápady do debaty.

Liptovská Teplička je populárnym východiskom viacerých turistických trás. Pivničky sú vítaným spestrením každej túry.

„Poliakom to funguje“

Podľa Sisáka tak to robia Poliaci a funguje im to. „Oni napríklad už teraz nesústreďujú pozornosť len na budovanie nových cyklotrás, ale skôr na vybavenosť k nim. Rozvíjajú doplnkové prvky, ako možnosti nocľahu a občerstvenia, aby cyklisti malý lepší a komplexnejší zážitok,“ dodáva.

Presvedčenie, že sa to podarí

O prínosoch spolupráce s Poliakmi hovorí aj ekonomická manažérka kancelárie MAS Pro Tatry Barbora Čarnogurská. Ich prístup je pre ňu veľmi podnetný. „Vždy sa chytia každej príležitosti. Už naše stretnutie veľa naznačovalo, nešlo len o nejaké jednostranné prezentácie pre publikum, ale vzájomný interaktívny brainstorming.“

Poľka už kreslí vzory pre Tepličku

„Napríklad, keď pán Kopáč ukázal na fotkách tieto pivničky, poľská dizajnérka už začala vytvárať a opisovať vzor. Poliakom ako keby sa nič nezdalo nemožné, nevidia najskôr problém, ale ako prvé tie možnosti,“ spomína na stretnutie Barbora. K tradičným vzorom ešte treba spomenúť kultúrne spojivko Liptovskej Tepličky s regiónom poľského Podhalia. Hoci názov Liptovská môže evokovať niečo iné, Teplička má vo svojom nárečí a folklóre aj silný goralský základ.

Amfiteáter

Druhou vetvou projektu, na ktorú chcú v Liptovskej Tepličke využiť príležitosť z Ineterregu, je obnova amfiteátru. Kultúrne dedičstvo nie je len hmotné, to, čo môžeme chytiť, ale aj napríklad folklór. Aby sa uchovával a rozvíjal, folkloristi potrebujú priestor, kde môžu tancovať a ukázať sa ľuďom. „Okrem iného zlepšíme plochu pre účinkujúcich, betón vystrieda mäkší betón, prostredie bude krajšie,“ pokračuje v opise zámeru starosta Kopáč.

Cezhraničný Interreg. Príležitosť pre Batizovce a Liptovskú Tepličku.

Pamätajú na MAS

Hoci Liptovská Teplička sa do projektu zapojí samostatne, pri komunikácii bude podľa starostu spomínať aj na MAS Pro Tatry. „Na poľskej strane bude účastníkom zrejme samotná MAS, u nás tým, že pozemky pod pivničkami vlastní obec a nie MAS, podľa podmienok výzvy musíme žiadať my. Zrodilo sa to všetko ale v spolupráci s MAS a na to myslíme,“ hovorí Kopáč. Ak je to tak, že MAS svojou troškou prispela a projekt sa vydarí, budeme veľmi radi. Nateraz držíme palce a sme k dispozícii pomôcť naďalej vo všetkom, čo je potrebné.

Batizovce tiež už kreslia projekt

Druhou obcou, ktorá si zo stretnutia v Zakopanom odnáša rozhodnutie zapojiť sa do spolupráce v rámci Interregu, sú Batizovce. Pre dôležitosť témy chceme ich zámerom venovať samostatný článok a rozhovor so starostom Gabrielom Bodnárom. Nateraz len naznačíme, že aj Batizovce chcú zveľadiť amfiteáter, pomôcť folklóru a miestnemu trhovníctvu.

Súvisiace články:
Naše Pro Tatry susedí s dvoma poľskými „maskami“