MAS Pro Tatry sa rozrastie. Záujem o vstup prejavila známa podtatranská obec Gánovce. Čo ich primälo podať prihlášku? Čím obohatí ich príchod súčasnú MAS? Vybrali sme sa na miesto zistiť podrobnosti.

Bola to jedna z najzaujímavejších a tiež povzbudivých informácií na aprílovom rokovaní valného zhromaždenia. Do MAS Pro Tatry chcú vstúpiť Gánovce. Počet našich členov za samosprávu sa tak môže zo súčasnej pätnástky zvýšiť na 16.

Zaujímavá informácia, lebo Gánovce sú vo viacerých smeroch výnimočná obec. V nasledujúcich riadkoch a fotografiách nájdete mnoho príkladov.

Povzbudivá zase preto, že asi možno niečo v MAS robíme dobre, keď k nám chcú vstúpiť ďalšie obce. Na plány a očakávania spojené s pôsobením v „maske“ sme sa boli v Gánovciach opýtať.

Ako vznikal nápad pripojiť sa?

Prvotný podnet pridať sa k „tatranskej pätnástke“ sa objavil na prednáške manažéra kancelárie MAS Pro Tatry Ladislava Sisáka v coworkingovom centre v Poprade.

„Pán Sisák tam predstavoval činnosť MAS Pro Tatry. To, čím sa zaoberá, na aké projekty vyhlasuje výzvy, a potom dodal, že členstvo je otvorené a možné. Vtedy zasvietila akoby tá kontrolka, začali sme sa nad tým zamýšľať,“ spomína na situáciu približne spred roka starosta Gánoviec Michal Materný (na úvodnej snímke).

Hlavným dôvodom rozhodnutia bola pre obec možnosť podávať v rámci výziev MAS žiadosti o dotácie z eurofondov.

Hľadáte inšpiráciu? V Gánovciach ju nájdete na viacerých miestach.

Príležitosť aj pre podnikateľov

Akonáhle sa Gánovce stanú členom, okrem obce o dotácie z fondových schém a výziev MAS Pro Tatry sa budú môcť uchádzať aj malí a strední podnikatelia so sídlom v Gánovciach a podnikaním na území MAS.

Obec potrebuje investovať

„Starostovia zháňajú peniaze na investície, kde sa len dá. Ak existuje nová možnosť, treba ju využiť,“ hovorí starosta Materný. Napríklad len pri cestných komunikáciách evidujú Gánovce z minulosti veľký investičný dlh. „Ak sa na nejaký projekt podarí získať spolufinancovanie z fondov, peniaze, ktoré by zaplatila obec, možno potom presunúť na iný zámer,“ spresňuje.

Myšlienku vstupu do MAS predostrel gánovským poslancom, tí tiež súhlasili.

Kópiu odliatku najznámejšieho pravekého nálezu na Slovensku nájdete aj priamo na obecnom úrade.

Skúsenosť už majú

Gánovce už boli členmi MAS Pramene, avšak tá svoju činnosť ukončila. Jedným z dôvodov bolo, že sa jej nepodarilo vypracovať funkčnú stratégiu CLLD. „My sme ale členmi MAS chceli byť. Napríklad na vynovených autobusových zastávkach v obciach z MAS Pro Tatry vidíme, že koncept v reálnom živote funguje,“ dodáva Materný.

Netajíme ani problémy

Aby sme nemaľovali všetko na ružovo, starostu Materného sa pýtame, či si na našom webe všimol aj články o problémoch, ktorých príčiny a možné riešenia občas analyzujeme. Ide najmä o administratívnu náročnosť v procese podávania žiadostí, alebo v niektorých prípadoch niekoľkomesačné čakanie na preplatenie peňazí od riadiacich orgánov.

Ambícia byť aktívnym členom

Prekážky a riešenie problémov sú ale súčasťou každodennej práce starostu a obecného úradu. V tejto súvislosti Materný hovorí, že ak Gánovce do MAS príjmu, chcú byť aktívnym členom. Neznamená to len účasť na rokovaniach valného zhromaždenia, či operatívnych poradách, ale aj iniciatívu v komunikácii, predkladanie návrhov, tém a podnetov, delenie sa s užitočnými informáciami.

Výhody spolupráce s inými obcami starosta Materný vidí napríklad v Regionálnom združení tatranských a podtatranských obcí, kde pôsobí ako podpredseda. „Voláme to náš malý ZMOS. Mnohé veci je efektívnejšie riešiť spoločne. Aj preto sme napríklad prichystali pre členské obce dotazník s otázkami, aké problémy ich trápia najviac a na základe vyhodnotenia týchto informácií budeme konať,“ hovorí. Združenie má až 60 členov.

Kontrast modernej zástavby a typických starších vidieckych zákutí dotvára v Gánovciach príjemnú atmosféru.

Aké projekty?

Na aké investície a projekty z výziev MAS by sa chceli Gánovce zamerať? Obec zatiaľ nemá vypracovaný konkrétny zoznam. „Budeme sledovať podmienky vyhlásených výziev a podľa nich nasmerujeme žiadosti,“ odpovedá starosta.

Z 24% na desať

Už sme spomenuli potrebu investovať do ciest a chodníkov. Nedávno sa Gánovciam podarilo uskutočniť technicky náročnú a nezvyklú rekonštrukciu časti ulice, ktorej výjazd mal sklon 24%. „Na úseku dovtedy mohli v podstate prechádzať len terénne automobily. Nám sa sklon podarilo znížiť na 10%, ale i to je pre autá skôr tá horná hranica,“ uvádza príklad zo života obce.

Problém nájsť účel nebude

Len táto úprava s prekladom sietí a stavbou oporného múru stála obec nemalý obnos peňazí a na ďalších metroch ulice je stále potrebné položiť asfalt. Ide tu len o jeden príklad za všetky, že s nájdením investičných akcií, s ktorými by mohla pomôcť MAS, nebude problém.

Tých, ktorí v Gánovciach dlhšie neboli, možno zaujme informácia, že opravená a novým asfaltom položená je aj hlavná príjazdová cesta z Popradu. Tá je v správe kraja, opravu realizoval on.

V Gánovciach pôsobí pracovisko SHMÚ. Vypúšťanie balóna do atmosféry sa v meteorológii považuje za jeden z najefektívnejších spôsobov zberu kvalitných údajov potrebných na predpovedanie počasia.

Lievik, kanalizácia a Envirofond

Gánovce sú aktívne na viacerých frontoch. Obec investovala z vlastných zdrojov približne 40 000 EUR na projektovú dokumentáciu pre rekonštrukciu a výstavbu funkčnej splaškovej kanalizácie v obci. Súčasná na niektorých miestach kapacitne a technicky už nevyhovuje. V ďalších fázach projektu by rada našla časť financovania v spolupráci s Envirofondom.

„Potrebu investície zväčšuje poloha obce, keď pri veľkých zrážkach sa stáva akoby dnom lievika, kam steká voda z vyšších polôh. Ohrozená je tak aj budova Kostola svätého Michala archanjela z 13. storočia, ktorý je vzácnou historickou pamiatkou,“ hovorí starosta. Áno, Gánovce ležia v typickej dolinke medzi Kozími vrchmi a „stolovou“ vyvýšeninou Popradskej kotliny.

Poloha Gánoviec v dolinke zvyšuje nároky na kanalizáciu.

Ihriská z Programu Slovensko

Obec sa zapája aj do Programu Slovensko v gescii ministerstva investícií MIRRI. S pomocou programu chce vybudovať dve športové ihriská.

Klenot obce: Nálezisko osídlenia z praveku

Veľkou a dlhodobou výzvou pre Gánovce je zveľadenie areálu bývalého travertínového lomu Hrádok, kde v roku 1926 kamenársky majster Koloman Koky našiel odliatok lebky neandertálskeho človeka.

Ide o najstarší nález stopy po živote tohto tohto pravekého človeka v strednej Európe. Vedci vďaka nemu odhadujú osídlenie Gánoviec pravekými ľuďmi už pred 105-tisícmi rokmi! Aj vďaka tomuto číslu okrem profesionálnych historikov miesto budí záujem u širokej verejnosti.

Je turistickou atrakciou pre tých, ktorí radi cestujú za poznaním s potenciálom ďalšieho rozvoja.

Školské výlety

Plány obce tu trocha brzdí vlastnícka štruktúra areálu, keď časť pozemkov vlastnia súkromné osoby a časť Slovenský pozemkový fond. „Snažíme sa tak zatiaľ zatraktívniť aspoň okolie, napríklad vstupnou bránou do areálu,“ ukazuje starosta z okna kancelárie na juh.

A naozaj, pred bránou neskôr stretávame školský výlet. Na tvárach detí vidno, že návšteva robí výučbu dejepisu pútavejšou. Pred bránou nájdete aj malú expozíciu travertínových kameňov (na snímke). V areáli zase zvyšky drevených plastík z niekdajších sochárskych sympózií.

Použite „apku“

Pri vstupe do areálu možno vidieť, že na zaujímavé a užitočné veci často netreba státisíce eur, ale skôr nápad a za „hrsť“ kreativity. Obec Gánovce vytvorili aplikáciu rozšírenej reality, kde vďaka QR kódu môžete na obrazovke svojho mobilu, alebo tabletu zažiť historickú dobu pravekého človeka v Gánovciach. Uvidíte pohybujúce sa mamuty, ako tento človek žil, pracoval, živil sa. Nálezisko vyhlásil štát za národnú prírodnú pamiatku.

Kúpele nateraz zatvorili

Cestovný ruch v Gánovciach pred 11-imi rokmi začali oživovať tiež vtedy novootvorené Kúpele Gánovce, aquapark s termálnou vodou. Ten však podľa informácií prevádzkovateľa položila energokríza a toto leto je už druhým rokom zatvorený. Medzi ľuďmi v Gánovciach sa hovorí aj o možných technologických príčinách ukončenia prevádzky, súvisiacich s prívodom termálnej vody.

Brána do populárneho aquaparku je už zatvorená druhý rok.

Či a kedy sa prevádzka kúpeľov podarí obnoviť, je nateraz otázne. Z časti ho môže v turizme nahradiť projekt chatiek s prístupom termálnej vody v susedstve aquaparku od iného investora.

Silná tradícia, liečivé účinky vody

Tradícia kúpeľov je pritom v Gánovciach silná. Fungovať začali už v 15. storočí. K prvému prerušeniu prevádzky došlo v roku 1993. Gánovská voda má liečivé účinky na kožné choroby, špeciálne psoriázu. Pomáha aj pri tráviacich ťažkostiach a bolestiach kĺbov.

Pri tejto strate kúpeľníckej aktivity je šťastím Gánoviec, že prírodných a kultúrnych lákadiel majú vo svojom chotári viacero.

Gánovské slaniská a pramene

Spomenúť možno Územie európskeho významu Gánovské slaniská. Ide o zaujímavý prírodný úkaz a biotop, ktorý vďaka tridsiatke aktívnych a niektorých zaniknutých prameňov vody s vysokým obsahom soli láka na miesto skalomilné rastliny, ktoré vidíme skôr pri mori.

Na mieste vidíme aj gejzír, ktorý chrlí vodu približne každú hodinu, či takzvanú „Plačúcu“ skalu. Časť týchto prírodných atrakcií, hoci v názve nesú aj slovíčko gánovské, sa nachádza už v katastri obce Hozelec. Najlepší a najkratší prístup k nim je ale z Gánoviec.

Prameň Hozelčanka oproti gejzíru obďaleč tečie neustále, na vodu netreba čakať.

Kúria

Za národnú kultúrnu pamiatku vyhlásili aj Gánovskú kúriu. Tento kaštieľ je majetkom obce, tá sa v ňom najbližšie chystá rekonštruovať strechu a pivničné priestory. Hoci slúži ako materská škola, voľný prístup k budove návštevníkom nebráni si zvonka vychutnať krásy architektúry 19. storočia. Hneď pri kúrii nájdete umelecký ART.4G.PARK so sochami z travertínu.

Kúria susedí s umeleckým parkom.

Oltár z 15. storočia

Dávnou históriou dýcha tiež už raz spomenutý katolícky Kostol svätého archanjela Michala, ktorého ranogotickú stavbu postavili okolo roku 1260. V kostole sa nachádza barokový oltár z 18. storočia. Vzácny a starší je bočný oltár z roku 1500 s rukopisom majstra Pavla z Levoče. Oba oltáre popri niektorých ďalších artefaktoch kostola sú zapísané v ústrednom zozname kultúrnych pamiatok.

 Kostol sv. Michala archanjela
Evanjelický chrám sa nachádza v časti Filice.

Pomôže cyklotrasa

Pomôcť cestovnému ruchu v budúcnosti môže aj plánovaná cyklotrasa z Popradu do Slovenského raja. Jej stavbe ale musí predchádzať najskôr dokončenie zrýchlenej železničnej trate z Popradu do Spišskej Novej Vsi.

Výhodou Gánoviec z hľadiska návštevnosti je blízkosť k Popradu. Pre mnohých ľudí je lákavé behom pár minút zameniť betónové ulice známeho sídliska Juh za vidiecke prostredie s množstvom prírodných a kultúrnych lákadiel.

V kancelárii MAS sa tešíme na nového člena. Je veľmi pravdepodobné, že tento článok z Gánoviec na našom webe nebude posledný.