Mlynica je jedna z najdynamickejšie rastúcich obcí v krajine. V blízkom čase môže až strojnásobiť počet obyvateľov. Svojou troškou v rozvoji jej pomáha aj naša MAS Pro Tatry.

Mlynica je zakladajúci člen MAS Pro Tatry. Možnosti výziev v ponuke MAS využila na dokončenie Domu nádeje, v hovorovej reči tiež domu smútku. Požiadala o 20-tisícovú nenávratnú dotáciu z výzvy 7.4 Programu rozvoja vidieka (PRV).

Plní záujmu sme sa išli do Mlynice pozrieť, ako nový stánok poslednej rozlúčky vyzerá.

Do štádia funkčný

„Mali sme dokončenú novú stavbu domu smútku na cintoríne približne v štádiu holej stavby, avšak chýbali ešte niektoré realizácie, ako inštalácia osvetlenia, časti elektroinštalácie, vnútorné omietky, radiátory a podlaha,“ hovorí starostka Mlynice Andrea Goleinová (na titulnej snímke).

Podmienky spomenutej výzvy z MAS a výška príspevku sa obci videli ako vhodné na dokončenie tejto stavby.

Takto vyzerá pohľadom z cesty.

K dispozícii občanom

„Dokončením týchto posledných prác na stavbe sme vlastne posunuli dom smútku do stavu funkčný. Ľudia ho už môžu využívať na rozlúčkové obrady so zosnulými,“ ozrejmuje starostka. Minulé leto ho pri tejto príležitosti vysvätili obaja farári, pôsobiaci v Mlynici. Katolícky, aj evanjelický.

Výzva MAS pomohla s dokončením osvetlenia, podlahy a kúrenia.

Preplácať by mohli skôr

V tomto zmysle výzva z programu PRV, manažovaná našou MAS, obci pomohla. Jedinou kritickou pripomienkou starostky je dĺžka času od dokončenia projektu po faktické preplatenie peňazí (refundácia). Mlynica stále čaká na zaslanie peňazí od riadiaceho orgánu na svoj účet.

„Preplácanie projektov by mohlo ísť rýchlejšie. Pretože pri takejto čakacej dobe, v tomto prípade dlhšej ako rok od dokončenia projektu, si nebudeme môcť dovoliť z výziev MAS žiadať o vyššie dotácie. Sumy nad 20-tisíc eur si jednoducho nemôžeme dovoliť úverovať,“ dáva podnet Andrea Goleinová.

Problému čelil aj Gerlachov

Podobný problém v apríli spomenul na rokovaní valného zhromaždenia MAS aj starosta Gerlachova Ján Hroboň. Ani jeho obec ešte nemala preplatený nenávratný príspevok na stavbu chodníka niekoľko mesiacov po jeho uvedení do užívania.

Vybavenie ešte pribudne

Hoci je dom smútku už plne funkčný, obec zamýšľa zabezpečiť ešte ďalšie vylepšenia v podobe rozšírenia inventára. Do rozlúčkovej miestnosti plánuje osadiť lavičky. „Pre mnoho, najmä starších ľudí, bude takto lepšie rozlúčiť sa so svojimi príbuznými, ako v stoji,“ hovorí starostka.

Na toto miesto pribudnú lavičky.

Zvon pripravený

Do vežičky domu smútku chcú inštalovať zvon. Ten už majú pripravený. Miesto ručného zvonenia by ho mala rozozvučať elektromagnetická technológia. Takto sa Mlynici podarí ľahšie zachovať dedinské tradície.

O jedenástej a o tretej

„Tradícia hovorí, že so zosnulým sa lúčite odo dňa úmrtia do pohrebu zvonením o 11.00 a 15.00 hodine. Podľa týchto časov ľudia vedia, že niekto z ich spoluobčanov zomrel,“ vysvetľuje Andrea Goleinová. Ak by mali takto dvakrát za deň zvon ručne rozoznievať pracovníci obecného úradu do samotného pohrebu, bolo by to pre obec kapacitne ťažšie zvládnuteľné. Teraz na tento účel využívajú obecný rozhlas s nahratým zvukom zvonov, avšak je to iba dočasné riešenie .

Do tretice, k vybaveniu Domu nádeje by chceli pridať rečnícky pult, za ktorým by pri rozlúčke hovorili kňazi, alebo iné osoby v prípade civilného obradu.

Zvažujú možnosti

Ako otvorenú na zváženie a rozhodnutie si obec ešte necháva otázku, či do domu smútku zakúpiť aj vlastný katafalk a chladiaci box. „Druhou možnosťou je, že ich budú pri obradoch zabezpečovať pohrebné služby. Musíme vyhodnotiť, ktorá možnosť je pre občanov a teda aj pre obec lepšia,“ dodáva starostka.

Moderný priestor

V každom prípade možno povedať, že Mlynica má teraz priamo na cintoríne dôstojné miesto na rozlúčku. Pohľad na dom nabáda poďakovať aj architektom, ktorí navrhli estetické a priestorovo funkčné dielo. Personál pohrebných obradov disponuje samostatnou miestnosťou, kde sa môže zložiť a pripraviť. V prípade, že sa obec rozhodne pre vlastný chladiaci box, má preň k dispozícií tiež samostatnú miestnosť.

Mlynica sa rozrastá smerom na sever.

Plánov majú veľa

Či sa chystá Mlynica uchádzať aj o dotácie v ďalších výzvach MAS? Zásobník projektov majú v Mlynici plný, so zámermi problém nie je. Mlynica vskutku využíva skoro každú dotačnú schému, ktorá sa vyskytne.

Siahajú po každej možnosti, ktorá sa objaví

Aby sme v dobrom inšpirovali iné obce, uvedieme niekoľko príkladov realizovaných a pripravovaných projektov. Tu starostka Goleinová ďakuje svojmu predchodcovi z predošlých volebných období Júliusovi Vachmanskému, ktorý mnohé z nich zrealizoval a iné započal.

K úsporám energií s Plánom obnovy

K najväčším výzvam pre obec patrí zateplenie budovy obecného úradu a technologická obnova vykurovania. Na tento účel Mlynica plánuje čerpať peniaze z Plánu obnovy a odolnosti, prípadne z iných zdrojov. Výšku investície nateraz odhaduje na milión eur. „Potom, ako sme zažili enormne zvýšené faktúry v zimnej energetickej kríze, si ešte viac uvedomujeme dôležitosť tohto projektu,“ hovorí starostka.

Nový vodojem

V Mlynici nedávno odovzdali do užívania združenú investíciu obce a stavebníkov. Ide o vodojem s dvoma nádržami o objeme 150 m3. Nová kapacita 300 m3 tak doplní starý zásobník vody postavený ešte karpatskými Nemcami pred druhou svetovou vojnou s objemom 45 m3.

Tieto projekty v obci súvisia s jej značným rozrastaním. Kým pred desaťročím mala Mlynica okolo 380 obyvateľov, dnes je to už viac ako 700 a za pár rokov počet Mlyničanov prekročí počet 1 000. Môže za to intenzívne rozširovanie domovej zástavby v severných častiach katastra smerom na Novú Lesnú.

Komunisti ju chceli iba na „dožitie“

Rozvoju praje výhodná poloha a blízkosť k mestu Poprad s jeho službami a turisticky vyhľadávanými Vysokými Tatrami. Tu spomína starostka „pikošku“, že počas socializmu komunistickí okresní funkcionári naopak zaradili Mlynicu do takzvanej kategórie na dožitie. „Teda rozhodli, že v obci sa už nebude nič stavať. Dnešok ale prináša práve opačný vývoj,“ dodáva.

Škôlka a rozšírenie cesty

Pre spomenutý rast chce Mlynica využiť slovenský Plán obnovy aj na výstavbu novej materskej škôlky. V novovznikajúcej hornej časti obce pri plánovanom dome dôchodcov by chcela obec zase zriadiť autobusovú zastávku, nakoľko táto časť obce je úplne odstrihnutá od verejnej dopravy . Prešovská župa už pripravuje i rozšírenie cesty z Mlynice do Novej Lesnej. V rámci nej vzniknú dva nové kruhové objazdy, ktoré posilnia plynulosť a bezpečnosť dopravy.

Kruhák pomôže zastávke

„Kruhák“ chcú využiť pri plánovaní spomínanej autobusovej zastávky. „Zo súčasnej trasy verejnej autobusovej linky z Popradu do Tatier bude autobus zachádzať k zastávke približne len 500 metrov. Vďaka navrhovanému kruhovému objazdu sa bude autobus môcť bez problémov otočiť, pričom stojisko a prístrešok zastávky vďaka nemu budú postačovať len na jednej strane cesty,“ ozrejmuje na prvý pohľad drobné detaily zámerov starostka.

Návrh kruhového objazdu pre potrebu vybudovania autobusovej zastávky vzišiel so spoločného rokovania starostky a pracovníkov IDS Východ (Integrovaný dopravný systém).

Vysadia stromy

So Slovenskou agentúrou životného prostredia v rámci národného programu Zelené obce Slovenska v Mlynici v lokalite pri multifunkčnom ihrisku by mala byť uskutočnená výsadba drevín, takzvaný „stromový okruh“, pozostávajúci z jarabiny, lipy a javora. Esteticky skrášli obec, zvýši biodiverzitu, zlepší miestnu klímu a uhlíkovú bilanciu, pomôže zadržiavať vlhkosť a vlahu.

Šatne v spolupráci so župou

Na tomto mieste pri ihrisku už možno vidieť výsledok inej spolupráce, tentoraz s Prešovskou župou, ktorá pomohla financovať stavbu šatní pre športovcov. Miesto pri šatniach sa starostke javí ako vhodné na dostavbu miesta pre schádzanie ľudí, napríklad s možnosťou posedenia – drevený altánok .

Z menších projektov by rada postavila workoutové ihrisko, či rozšírila o zeleň a malý park a detské ihrisko lokalitu Pieskovisko. Tam developerská výstavba prebehla trocha živelne a na tieto prvky zvyšujúce kvalitu života sa trocha pozabudlo. Práve pri týchto menších projektoch myslí starostka na budúce výzvy MAS.

K multifunkčnému ihrisku pribudli šatne. Plánov je ale ešte viac.

Pódium, parčík a nový festival

Že stratégia krok po kroku, či babka k babce môže byť efektívna, svedčia v Mlynici ďalšie, už zrealizované projekty. S pomocou PSK a z časti s vlastnými zdrojmi obec postavila kultúrne centrum, skladajúce sa z prestrešeného dreveného pódia a hľadiska pre kultúrne podujatia. To sa sa už stalo obľúbeným miestom pre letné kiná, ale mieri do neho aj nový bábkový festival. „Naň sa špeciálne tešíme, lebo v okolí podobného podujatia niet a veríme, že k nám zavítajú aj ľudia od susedov a možno sa festival stane pravidelnou kultúrnou akciou obce,“ spresňuje starostka.

Mlynica sa teší na nový bábkový festival.

Letisko s aerokempingom

Zaujímavý je aj súkromný projekt kempingu na mlynickom letisku pre malé motorové lietadlá. „Umožní ubytovanie pre leteckých nadšencov, ktorí tu pobudnú viac dní a budú si môcť pozrieť okolie,“ vysvetľuje starostka. Pri tomto nezvyčajnom druhu leteckého turizmu sa Mlynica stáva lídrom v regióne. Projekt má v pláne rozšíriť sa o fotovoltaickú elektráreň, slúžiacu najmä pre potreby letiska a kempu.

Veria projektu IDS Východ

Starostka stále pritom myslí aj na tradičnú dopravu. Popri projekte novej autobusovej zastávky v novej časti obce sa aktívne zapája do programu Integrovanej dopravy Prešovskej a Košickej župy. „Veríme tomuto projektu, kde spoločné plánovanie liniek a spojov, vizuál autobusov, kreditné cestovné lístky v konečnom dôsledku posilnia verejnú dopravu.“

Interreg pomôže kostolu

Ak sme nedávno na našom webe priniesli správy ako sa Liptovská Teplička zapája s poľskými obcami do Programu Interreg, pasívna v ňom nie je ani Mlynica. V partnerstve s poľským mestečkom Narol plánujú v Mlynici pomôcť rekonštrukcii evanjelického kostola.

Ukážky dobrej praxe tu u nás doma

Keď sme sa vyberali do Mlynice s cieľom pozrieť si nový dom smútku, nečakali sme, že nám ukážu aj mnohé ďalšie príklady dobrej praxe, akýsi návod a inšpiráciu, ako šikovne využívať projektové schémy a dotácie pre obce.

Sme radi, že sme mohli priniesť informácie aj o nich a veríme, že budú pre čitateľov nášho webu užitočné. Mlynici držíme pri realizácii plánovaných projektov palce.