Ešte 20 dní majú podnikatelia pod Tatrami možnosť podať si žiadosť o eurofondovú dotáciu na podporu investície do svojho podnikania. Prinášame základné informácie.

Ste podnikateľ, pôsobíte v jednej z 15-ich členských obcí a miest MAS Pro Tatry v okresoch Poprad a Kežmarok?

Pre prípad, že sa vám ešte nedostala správa o vyhlásení Výzvy MAS v rámci podopatrenia 6.4 PRV SR pre podnikateľov, alebo ste o nej medzičasom vážne rozmýšľali, chceme vám pripomenúť túto možnosť požiadať o nenávratný finančný príspevok.

MAS Pro Tatry je jedna z približne stovky miestnych akčných skupín na Slovensku, ktorých úlohou je vyhlasovať a manažovať regionálne eurofondové výzvy z Programu rozvoja vidieka SR.

V balíku je pripravených 900 tisíc

V tejto aktuálne otvorenej výzve s podtitulom „Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností“ máme k dispozícii pre podnikateľov pod Tatrami 900 000 eur.

Od Štrby, cez Poprad, po Mlynčeky

Maximálna žiadaná suma na jeden projekt činí 100-tisíc eur. Jednou z podmienok poskytnutia dotácie je vytvorenie nového pracovného miesta. Žiadať môžu malí a strední podnikatelia (živnostníci a právnické osoby), ktoré podnikajú na území jednej z členských samospráv MAS Pro Tatry. Aktuálne sú nimi tri mestá: Poprad, Svit, Vysoké Tatry a 12 obcí: Batizovce, Gerlachov, Liptovská Teplička, Mengusovce, Mlynčeky, Mlynica, Nová Lesná, Stará Lesná, Štôla, Štrba, Veľká Lomnica a Veľký Slavkov.

Výhodné je mať pri podávaní žiadosti na daný projekt už vydané stavebné povolenie. Ilustračná snímka.

Na čo možno použiť príspevok?

Účelom investičného zámeru môžu byť činnosti spojené s vidieckym cestovným ruchom a agroturistikou, zamerané na vytváranie podmienok pre rekreačné a relaxačné činnosti, vrátane vytvárania podmienok na poskytovanie vzdelávania a vytvorenie konferenčných priestorov.

Oprávnená je výstavba ubytovacích zariadení, ich rekonštrukcia a modernizácia existujúcich ubytovacích priestorov, a to s kapacitou od 5 do 30 lôžok.

Aj doplnkové služby

Takisto výstavba, rekonštrukcia a modernizácia doplnkových relaxačných a rekreačných zariadení v nadväznosti na existujúcu ubytovaciu prevádzku bez kapacitného lôžkového obmedzenia, ako napríklad welness, športové relaxačné ihrisko, sauna, krb, bazén a podobne.

Výzva je zameraná na podnikanie v cestovnom ruchu, možnosti a účel projektových zámerov sú relatívne široké. Na snímke manažér kancelárie MAS Pro Tatry Ladislav Sisák.

Služby pre deti a seniorov

V druhej tematickej oblasti vyhlásenej výzvy sú v rámci žiadosti dostupné činnosti spojené s poskytovaním služieb pre cieľové skupiny detí, seniorov, občanov so zníženou schopnosťou pohybu. V rámci danej oblasti je možné sa zamerať aj na terapie (hipoterapia, animoterapia), lesnú pedagogiku a podobne, ktoré prispievajú k rekonvalescencii, lepšiemu začleneniu do spoločenského života, zvýšeniu motoriky cieľovej skupiny.

Všetko je na webe

Podrobnosti nájdete v oficiálnom zadaní vyhlásenej výzvy na stránke MAS pro Tatry, v sekcii Výzvy PRV. Jej kompletné znenie si môžete stiahnuť jedným klikom.

„Deadline“ pre podávanie žiadosti je 5. apríla 2024.

Stačia mi dva až tri týždne?

Má ešte zmysel 20 dní pred uzávierkou podávania žiadostí pustiť sa do toho? „Ak máte napríklad na projekt už vydané stavebné povolenie, je to úplne reálne a možné,“ hovorí aj na základe doterajších skúseností z praxe manažér kancelárie MAS Pro Tatry Ladislav Sisák. Ak zámer nevyžaduje stavebné povolenie, je to ešte o čosi ľahšie.

Za posledné tri roky MAS Pro Tatry pomohla dotáciami v členských obciach a mestách podporiť viacero projektov.

Kancelária je k dispozícii

Ak vás možnosť požiadať o nenávratný finančný príspevok z PRV SR zaujala, pracovníci kancelárie sú vám k dispozícii na konzultácie. Ako prvý krok odporúčame stiahnuť si kompletné znenie výzvy a prečítať si ho. Ak už napríklad spolupracujete s nejakým konzultantom eurofondových projektov, môže byť dobrý nápad ukázať tiež jemu, alebo jej kompletné zadanie výzvy.