Poznáte stratégiu našej MAS Pro Tatry?

Poznáte stratégiu našej MAS Pro Tatry?

Predstavujeme dokument, ktorý môžu využiť na praktické použitie aj nečlenovia MAS. Keď sme nedávno v našej kancelári MAS Pro Tatry komunikovali s riadiacim orgánom ohľadne našej schválenej stratégie, zamysleli sme sa, koľko našich členov, sympatizantov a partnerov ju...