Poznáte stratégiu našej MAS Pro Tatry?

Poznáte stratégiu našej MAS Pro Tatry?

Predstavujeme dokument, ktorý môžu využiť na praktické použitie aj nečlenovia MAS. Keď sme nedávno v našej kancelári MAS Pro Tatry komunikovali s riadiacim orgánom ohľadne našej schválenej stratégie, zamysleli sme sa, koľko našich členov, sympatizantov a partnerov ju...
Na čo všetko nám slúži systém ITMS2014+ ?

Na čo všetko nám slúži systém ITMS2014+ ?

Stretávame sa sním, keď chceme podať žiadosť o podporu z eurofondov. Zaregistrovať sa do systému ITMS2014+ museli aj všetci členovia našej MAS Pro Tatry. Prečo tieto činnosti vykonávame cez tento systém? Bolo by ťažké odpovedať jednou vetou. Informácií, ktoré sa...