Lákajú vás možnosti vidieckeho turizmu? Robíte dobre. Záujem oň stúpa a možno využiť aj podporu z fondov Podpory rozvoja vidieka (PRV).

Či sa do agroturistiky plánujete pustiť po prvýkrát, alebo chcete rozvinúť už rozbehnuté projekty, pripravovaná výzva „6.4 PRV: Podpora investícií do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností, činností spojených s vidieckym cestovným ruchom a agroturistikou“ vám prináša možnosti získať peniaze z fondov až do výšky 55%.

Turistov agroturistiky láka zažívať napríklad aj autentickú výrobu potravín, v tomto prípade syra. Ešte lepšie, ak si remeslo môžu aj vyskúšať vlastnými rukami, či vyrobené ihneď ochutnať. Snímky zobrazujú prezentáciu výroby oštiepkov v poľskej Leśnici miestnym SHR. Na druhej strane Tatier má agroturistika dynamický vývoj, naším farmárom odporúčame ísť sa k poľským kolegom inšpirovať a porozprávať.

Základnou podmienkou schválenia podpory je realizácia investícií na území našej Miestnej akčnej skupiny Pro Tatry.

Výzva podporuje investície v troch činnostiach:

Činnosť 1: Agroturistika

Ide o činnosti spojené s agroturistikou, zamerané na vytváranie rekreačných a relaxačných činností. V rozmenení na drobné sem napríklad patrí vytvorenie, alebo rekonštrukcia konferenčných priestorov, ubytovacích zariadení, prerobenie nevyužívaných priestorov na tieto zariadenia s kapacitou od 5 do 30 lôžok.

Mnohé poľnohospodárske objekty už neslúžia svojmu účelu. Mnohí poľnohospodári ich dokázali premeniť na turistické zariadenia, či atrakcie. Čo funguje inde, chce naša výzva pomôcť aplikovať aj pod Tatrami.

Činnosť 2: Zamerané na deti a seniorov

Podporuje projekty spojené so službami pre deti, seniorov a ľudí so zníženou schopnosťou pohybu s cieľom zlepšiť ich spoločenský život, motoriku a rekonvalescenciu.

Ako príklady možno uviesť hipoterapiu, animoterapiu, či lesnú pedagogiku.

Lesná pedagogika je tiež podporovanou činnosťou pripravovanej výzvy. Snímka je zo Zariadenia lesnej pedagogiky Krásne sady v Mlynici. Svojho času tam tiež využili schémy podpory PRV. Deti tu priamo v teréne študujú život žiab.
Animoterapia, teda terapia kontaktom so zvieratami, či hipoterapia, terapia jazdou na koňoch, sú aktivity, ktoré podporí oprávnená činnosť výzvy číslo 2.

Činnosť 3: Doplnková nepoľnohospodárska výroba

Ak chcete obohatiť vidiecky turizmus výrobou vlastných nepoľnohospodárskych produktov a služieb spojených so skladovaním, logistikou, dopravou, či zriaďovaním poľnohospodárskych inkubátorov, tiež môžete žiadať o podporný príspevok.

Doplnková nepoľnohospodárska výroba má v agroturistike tiež svoje miesto. Preto ju podporuje aj PRV. Snímka je z jarmoku na hlavnej ulici v Košiciach.

Oprávnené výdavky pri všetkých troch činnostiach sa môžu pohybovať do 125 tisíc eur. Podmienkou je vytvorenie jedného pracovného miesta. Body v hodnotení žiadostí môže zvýšiť zahrnutie zelenej infraštruktúry, alebo uľahčenie zamestnania v projekte marginalizovaným skupinám.

Priemerná alokácia na projekt sa pohybuje okolo 68 tisíc eur. Predpoklad podporených projektov je zase na čísle 12.

Pre ľudí z mesta je kontakt s domácimi zvieratami fascinujúci zážitok, za ktorí radi zaplatia.

V prípade ďalších otázok a potreby konzultácií, prosím, kontaktujte našu kanceláriu MAS Pro Tatry. Chodíme aj na konzultačné výjazdy do terénu.