Prečo aktualizujeme niektoré výzvy?

Prečo aktualizujeme niektoré výzvy?

Prečo MAS Pro Tatry niekedy vydáva aktualizácie už k vyhláseným výzvam? Čo z toho vyplýva pre potencionálnych a vybraných žiadateľov o NFP? Do konca marca MAS Pro Tatry vydalo aktualizácie k trom výzvam a taktiež bolo aktualizovaných niekoľko harmonogramov výziev....
Tip na úspech: Prírodný turizmus

Tip na úspech: Prírodný turizmus

Medzi odbornou verejnosťou pod Tatrami nedávno vyvolala rozruch prednáška o takzvanom „prírodnom turizme“. A to je práve jeden z prístupov, ktorý podporuje stratégia Pro Tatry. Keď na sklonku jari prišli do Popradu ekológovia Juraj Švajda a Vladimír Vančura verejnosť...