Prečo aktualizujeme niektoré výzvy?

Prečo aktualizujeme niektoré výzvy?

Prečo MAS Pro Tatry niekedy vydáva aktualizácie už k vyhláseným výzvam? Čo z toho vyplýva pre potencionálnych a vybraných žiadateľov o NFP? Do konca marca MAS Pro Tatry vydalo aktualizácie k trom výzvam a taktiež bolo aktualizovaných niekoľko harmonogramov výziev....