Vianočné želanie

Vianočné želanie

Všetkým našim členom ProTatry, o.z. a partnerom želáme pokojné a požehnané Vianočné sviatky … … a Šťastný nový rok 2020. Nech sa v ňom splnia všetky vaše želania a plány. Váš Projektový tím. Sviatočná atmosféra vládne aj v kancelárii MAS Pro Tatry v Tatranskej...
Unikátna Liptovská Teplička triumfuje v Európe

Unikátna Liptovská Teplička triumfuje v Európe

Dňa 9. 6. 2016 bola v Budapešti počas workshopu Rady Európy k implementácii Európskeho dohovoru o krajine slávnostne odovzdaná Cena Rady Európy za krajinu 2014 – 2015. V rámci ocenení si slovenská podhorská obec s neopakovateľne krásnym a unikátnym krajinným obrazom...
Správa z konferencie „Investičné stimuly“

Správa z konferencie „Investičné stimuly“

Dňa 10.05.2016 sa v Penzióne Dolinka v obci Liptovská Teplička konala konferencia na tému „Investičné stimuly a ostatné formy podpory projektov verejného a súkromného sektora“. Konferenciu otvoril Mgr. Peter Duda, štatutárny zástupca Pro Tatry, o. z., ktorý privítal...
Projektový zámer v rámci PRV SR 2014 – 2020

Projektový zámer v rámci PRV SR 2014 – 2020

Pro Tatry, o. z. dňa 14.12.2015 podalo projektový zámer v rámci Programu rozvoja obce SR 2014–2020, pre opatrenie 19 Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER, podopatrenie 19.2 Podpora na vykonávanie operácií v rámci stratégie miestneho rozvoja vedeného...