Stretávame sa sním, keď chceme podať žiadosť o podporu z eurofondov. Zaregistrovať sa do systému ITMS2014+ museli aj všetci členovia našej MAS Pro Tatry. Prečo tieto činnosti vykonávame cez tento systém?

Bolo by ťažké odpovedať jednou vetou. Informácií, ktoré sa oplatí vedieť, je viac.

Často používaná stručná laická definícia hovorí, že ITMS2014+ je nástroj na spracovanie eurofondov.

Oficiálna definícia

Oficiálne ho úrady definujú ako centrálny informačný systém, ktorý slúži najskôr na evidenciu, potom na spracovávanie, export a monitoring dát o

  • programovaní
  • projektovom a finančnom riadení
  • kontrole a audite

pre programové obdobie 2014 – 2020 operačných programov eurofondov (európskych štrukturálnych a investičných fondov).

Moderný vzhľad a prehľadnosť webovému rozhraniu ITMS2014+ nemožno uprieť.

Zjednodušene

Ak by vás ale táto trocha zložitá definícia mala odradiť od ďalšieho čítania, poďme to znova zjednodušiť.

Cez ITMS2014+ podávate žiadosti o eurofondy. Z dnes „bežiacich“ fondov sa až 90% manažuje cez tento systém. Jednou z mála výnimiek je napríklad program IROP, ktorý je „maskám“ takisto dobre známy.

Vďaka ITMS2014+ môžete vyhľadať grant, ktorý sa vám hodí. Teda umožňuje hľadanie podľa zvolených kritérií.

Informácie o ITMS2014+ ponúka aj internetová stránka jeho správcu DataCentra z rezortu financií.

Systém vám ponúka zoznam všetkých realizovaných projektov. To vám okrem iného môže slúžiť aj ako inšpirácia, akou cestou sa pri eurofondoch vybrať.

Vďaka systému sa môžete do určitej miery zoznámiť s tým, ako fungujú eurofondy. Ikonky sekcií „Ako môžem začať s eurofondami“ a „E-learning“ máte na úvodnej stránke webového sídla ITMS2014+ .

Z pohľadu MAS

Ako systém využíva MAS Pro Tatry, rozpráva ekonomická manažérka jej kancelárie Daniela Ferková.

Základné definície ITMS2014+ sme si povedali. Keby sme ho ale chceli definovať z pohľadu činností našej MAS, ktoré prvky by ste podčiarkli?
Povedala by som to veľmi jednoducho. ITMS2014+ je informačný technický nástroj, ktorý nám pomáha realizovať našu stratégiu a manažovať žiadosti, výzvy a projekty.

Aké benefity z používania systému vidíte z pohľadu MAS ako najväčšie?
Každá naša výzva sa objaví aj v sekcii ITMS2014+ pre vyhľadávanie grantov. Nikto nás tak nemôže obviniť, že sme mali výzvy len na našom webe.

A benefity z pohľadu žiadateľov?
Okrem tých administratívnych niečo podobné, čo som povedala ku kancelárii, transparentnosť. Ak je niečo už v systéme, je to dané a overiteľné.

Daniela Ferková opisuje výhody používania ITMS2014+ . Zároveň z praxe odporúča, ktoré muchy by sa ešte mali odstrániť.

Prečo sa do ITMS2014+ museli zaregistrovať aj všetci členovia našej MAS, hoci mnoho z nich o nenávratný finančný príspevok nežiada?
V istom zmysle aj MAS Pro Tatry, napríklad chod jej kancelárie, je projekt, ktorý obdržal nenávratné finančné príspevky. Ako každý realizovaný projekt v ITMS2014+ okrem iného aktualizuje informácie, vyplývajúce z jeho priebehu. Pri členoch sa vďaka systému dá napríklad aktuálne zistiť, koľko ich máme, či je dodržaná ich štruktúra, napríklad z pohľadu zastúpenia verejného, súkromného a občianskeho sektora.

ITMS2014+ sľubuje inteligentné formuláre, keď do koloniek, pre ktoré potrebné údaje na vyplnenie štát už pozná, ich automaticky vyplní. Aké sú vaše skúsenosti s týmto sľubom?
Údaje, teda napríklad potvrdenia, že nemáte voči nim podlžnosti, zo Sociálnej poisťovne a Daňového úradu sa dopĺňajú. Problém je zatiaľ pri registri trestov. Takže to celkom funguje, tu by som ale všetkých žiadateľov chcela pekne požiadať o jednu vec …

Do systému sa museli zaregistrovať aj všetci členovia našej MAS Pro Tatry

A to?
Nech túto funkciu prosím naozaj vyžívajú. Lebo sa stáva, že niektorí tieto potvrdenia donesú, alebo do žiadosti priložia v papierovej forme a tým sa zbytočne oberajú o časové, ale i finančné zdroje. Aj kancelárii to potom berie čas a trocha spomaľuje prácu.

Okrem inteligentných koloniek ITMS2014+ proklamuje žiadateľom notifikácie o stave ich žiadostí a projektov. Táto funkcia funguje?
Môžem potvrdiť, že áno. Vieme to aj preto, lebo práve kancelária do systému dáva informácie, ktoré sú obsahom týchto notifikácií. (úsmev …)

V čom je systém podľa vášho hodnotenia naozaj dobrý a v čom by sa ešte mohol zlepšiť?
Pri prácach IT charakteru, akou sú napríklad softvérové aktualizácie systému, niekedy na istý čas nefungujú niektoré funkcie. Nejde vyplniť kolónku, editovať políčko, či vygenerovať dokument. Tieto malé muchy by sa ešte mohli odstrániť. Celkovo ale výhody, o ktorých som už hovorila, platia a prevažujú.

Dá sa používanie ITMS2014+ zvládnuť a ľahko naučiť? Na stupnici 1 až 5 by ste tú prístupnosť ohodnotili ako?
V tejto fáze asi najskôr na trojku. To, čo by tú prístupnosť vylepšilo, je možnosť školení, alebo šikovná dobrá príručka. Teraz síce máme testovaciu verziu a videonávody, tie však skôr len opisujú, čo kde v systéme nájdem. My by sme ale potrebovali aj nejaký návod, ktorý hlbšie opisuje postupnosť krokov pri jednotlivých úlohách.

Fakty a zaujímavosti o ITMS2014+

  • Programovacie obdobia 2004-2006 a 2007-2013 spravovali systémy ITMS a ITMS II.
  • Vlastníkom systémov je úrad podpredsedu vlády pre informatizáciu, ktorý taktiež riadi vývoj a testovanie systému.
  • Systémy prevádzkuje DataCentrum. Ide o príspevkovú organizáciu Ministerstva financií SR.
  • Podpora pre užívateľov je poskytovaná v čase od 8:00 do 17:00. Kontakty pre Prešovskú župu nájdete tu.
  • ITMS2014+ sa skladá z dvoch častí, verejnej a neverejnej. Verejnú používajú spravidla žiadatelia o nenávratné finančné príspevky.
  • Neverejnú zamestnanci centrálneho koordinačného orgánu pre eurofondy, riadiacich, platobných a sprostredkovateľských orgánov, orgány platobných jednotiek, certifikačné orgány. Taktiež orgány auditu a koordinácie horizontálnych priorít.