Chcem žiadať o dotácie z eurofondov pre malé a stredné podniky. Ako zistím, či mám taký podnik? Je to také ľahké, ako sa na prvý pohľad zdá? Ako sa určuje veľkosť podniku?

Určiť veľkosť podniku z hľadiska pravidiel EÚ znamená zistiť, či spĺňam úplne základnú podmienku výzvy. Či má zmysel žiadať, či sa môžem o peniaze a nenávratný finančný príspevok na podporu investícií a podnikania vôbec uchádzať.

Mám malý podnik?

Tento článok je krátky úvod do problematiky najmä pre tých, ktorí sa ňou zatiaľ nemali dôvod zaoberať, ale zaujala ich niektorá z výziev pre malé a stredné podniky.

Veľká časť eurofondových výziev, ktoré vyhlasuje naša MAS Pro Tatry je určená práve pre takéto firmy.

Online školenie z Mirri o malých a stredných podnikoch bolo aj svojou formou jedno z najzaujímavejších, aké sme zažili.

Je to naozaj taká veľká veda?

Je dosť možné, že laikovi hneď napadnú pochybnosti, aká je to veľká veda. Veď veľkosť podniku určuje počet zamestnancov a tento údaj zistím okamžite.

Pravdou je, že tieto pojmy a počty registrujeme často v tlači, rádiu a televízii. Mikropodnik je predsa ten, ktorý zamestnáva menej ako 10 zamestnancov, malý menej ako 50, stredný menej ako 250 a vec je vybavená.

Nie len zamestnanci a obrat

Realita je ale taká, že z hľadiska žiadania o dotácie z eurofondov to také jednoduché nie je. Kritérium počtu zamestnancov nie je zďaleka jediné. Rozhoduje aj obrat firmy, jej ročná bilančná suma a tiež rôzne vlastnícke prepojenia a partnerstvá. Najmä o poslednom spomenutom kritériu mnohí ľudia netušia.

Vysvetlíme vám preto základy a pripojíme link na 54-stranovú príručku, kde nájdete ďalšie podrobnosti.

Výborné bolo, že počas online školenia sme k problematike mali k dispozícii príručku v papierovej podobe. Je voľne dostupná, stiahnuť a vytlačiť si ju môže každý.

Užitočné a dobre podané školenie

K nápadu napísať tento krátky článok, úvod do problematiky, nás inšpirovalo online školenie, ktoré sme ako pracovníci kancelárie MAS Pro Tatry absolvovali v januári.

Za rok absolvujeme viacero školení, veľa z nich je podnetných a kvalitných, toto sa nám ale obzvlášť páčilo. Aj vďaka školiteľke zo sekcie IROP Ministerstva Mirri SR Vande Chachaľákovej. Jej vysvetlenia boli erudované, dostávala rôznorodé otázky od MAS „z každého rožka“. Napriek ich rozmanitosti trpezlivo a pokojne odpovedala, veľmi pokojne, jasne, rozvážne, s eleganciou.

Typický mikropodnik dvoch spoločníkov sídli aj v tesnom susedstve našej kancelárie. Umelecký ateliér Mniau vyrába drevené šperky.

Úplný základ: zamestnanci a obrat

Začnime základnou definíciou. Mikropodniky, malé a stredné podniky z hľadiska európskej legislatívy zamestnávajú menej ako 250 osôb a ich ročný obrat nepresahuje 50 miliónov eur.

Alebo, namiesto kritéria obratu (možno použiť) ich ročná bilančná suma je menšia ako 43 miliónov eur. Celková ročná bilančná suma je hodnota aktív podniku.

Počet zamestnancov pre

 • Mikropodniky < 10
 • Malé podniky < 50
 • Stredné podniky < 250

Ročný obrat v eurách pre

 • Mikropodniky 2 milióny
 • Malé podniky 10 miliónov
 • Stredné podniky 50 miliónov
 • Veľké podniky < 250 miliónov

Prečo nestačí táto číselná definícia?

V praxi podniky majú často úzke finančné, prevádzkové, alebo riadiace vzťahy a prepojenia cez rôzne partnerstvá, či vlastníctvo.

Cez ne potom majú aj prístup k rôznym zdrojom financovania.

Rýchly príklad:

Paľo vlastní stolársku dielňu Alfa s 2 zamestnancami a žiadnu inú firmu.

Fero vlastní stolársku firmu Beta s 2 zamestnancami, ale je zároveň polovičným akcionárom inej firmy Gama, ktorá generuje ročný obrat 300 miliónov eur.

EÚ chce podporiť mikropodniky, lebo okrem iného môžu mať sťažené financovanie od bánk. Má ho ale aj Ferova stolárska dielňa Beta? Je pravdepodobné, že vďaka svojmu majiteľovi a prepojeniu na veľkú firmu nájde ľahšie a rýchlejšie pôžičku na novú cirkulárku, pôžičkou od firmy Gama. Fero zariadi, že jeho Gama jeho Bete požičia. Preto už Ferova stolárska dielňa nemusí byť mikropodnik a mať nárok na dotáciu pre mikropodniky.

Ďalšie kritérium: Zdroje

Teda, okrem počtu zamestnancov, obratu (prípadne bilančnej sumy) pri určovaní, či ide o malý, stredný, alebo mikropodnik skúmame aj zdroje. Zjednodušene povedané, tie môže určovať vlastníctvo, partnerstvá, či prepojenia podniku.

EÚ tvrdí, že týmto postupom chce predchádzať narušovaniu hospodárskej súťaže. Nech má každý rovnakú šancu. Nech Paľo nie je znevýhodnený voči Ferovi.

V slovenčine skratka MSP, v medzinárodnom prostredí sa stretnete s anglickým „SME“.

Aj tieto tri pojmy …

… je k určeniu typu podniku dobré poznať

Samostatné podniky – úplne nezávislý podnik, alebo podnik, v ktorom iné podniky vlastnia menej ako 25%

Partnerské podniky* – majetková účasť iných podnikov dosahuje najmenej 25%, ale nepresahuje 50%

Prepojené podniky – majetková účasť iných podnikov presiahne 50%

Pri tomto delení nás zaujala jedna výnimka. Podnik ostáva samostatný aj vtedy, ak v ňom do 50% podielov vlastní iný podnik, avšak ten je buď

 • spoločnosť rizikového kapitálu
 • univerzita
 • inštitucionálny investor
 • malý autonómny miestny orgán (obec)

Týmto príkladom chceme ilustrovať, koľko nuáns a detailov sa pri určovaní veľkosti podniku môže objaviť.

Dôležitosť malých rodinných firiem a podporne nastavené prostredie pre ich rozvoj vidíme aj na poľskej strane Tatier.

Štyri kroky

Všetky tieto spomenuté kritériá sa potom „hodia“ do 4-krokového hodnotenia a „vypočíta sa“, aký ste podnik.

 • 1. krok odpovie na otázku, či ste podnik?
 • 2. krok overí počet zamestnancov, ročný obrat, alebo bilančnú sumu.
 • 3. krok overí, ktoré osoby sa započítavajú do počtu zamestnancov a ktoré nie. Pri druhej skupine „Nie“ ide napríklad o študentov odbornej prípravy, či zamestnancov na rodičovskej dovolenke.
 • 4. krok tieto vstupné údaje dá dokopy a „vypočíta“.

Aj v tomto procese sa môžu objaviť rôzne nuansy. Napríklad, podnik previazaný s iným cez franchinsing, je s ním prepojený, alebo nie? Tu sa napríklad skúma konkrétna franchisingová zmluva.

Azda toľko, aby ste mali základnú predstavu o určovaní veľkosti podnikov z hľadiska európskej legislatívy. Podrobnosti s príkladmi výpočtov z praktického života nájdete v „Príručke pre používateľov k definícii MSP.“

Stiahnuť si ju môžete TU z webového sídla MH SR.

Chcete viac podobných návodov a tipov? Dajte nám vedieť do kancelárie, za vaše podnety a pripomienky budeme vďační.