Nedávno vyhlásená výzva na podporu investície do fariem sa teší živému záujmu poľnohospodárov. Najviac chcú vo svojich farmách obnovovať strojné vybavenie.

Desať dní pred koncom minulého roka MAS Pro Tatry vyhlásila výzvu na Podporu investícií do poľnohospodárskych podnikov. Dátum uzavretia pripadol na 2. apríla.

Prejavili záujem

Ladislav Sisák

Ak v kancelárii našej MAS tak trocha poletovala akási malá pomyselná obava, či sa farmári zhostia príležitosti a na výzvu budú reagovať, záujem o konzultácie zo strany potencionálnych žiadateľov tieto obavy vôbec nepotvrdil.

„Presný opak je pravdou. Poľnohospodári sa živo zaujímali o možnosti výzvy, pýtali sa na detaily, prejavovali záujem,“ hovorí manažér kancelárie MAS Pro Tatry Ladislav Sisák.

Problém nepredpokladá ani pri administratívnej časti procesu. „Farmári pri predkladaní žiadostí spolupracujú s profesionálnymi administrátormi eurofondov. Takisto naša kancelária MAS sa im snažila poskytnúť čo najkvalitnejšie informácie v rámci konzultácií,“ pokračuje Sisák.

Na aké projekty sa najviac pýtajú?

Znova odpovedá Ladislav Sisák: „Ukážu to až podané žiadosti a vyhodnocovací proces, z konzultácií a dopytovania ale môžem povedať, že poľnohospodári spod Tatier chcú využiť príležitosť tejto výzvy najmä na obstaranie poľnohospodárskej techniky.“

Podtatranský vidiek má veľké aktíva. Nejde len o pôdu, ale najmä odhodlaných a vzdelaných ľudí. Podpora z MAS mu môže pomôcť v modernizácii.

Obnova strojného vybavenia

Dôvod? Podľa Sisáka je veľmi jednoduchý a logický. „Časť ich techniky je stále relatívne zastaraná, niekedy sa počíta aj na desaťročia. S modernou technikou farmári získajú nové možnosti, zvýšia kvalitu jednotlivých fáz výroby, znížia časť výrobných nákladov, nákladov na opravy a servis a potencionálne si môžu zvýšiť produktivitu,“ hovorí Sisák.

Výhodou pre podtatranských farmárov je nastavenie výzvy. Konkrétne to, že ponúka viacero možností, na akú oblasť činnosti žiadať podporu. Môžu si vybrať podľa svojej situácie a potrieb.

O podporu v rámci výzvy možno žiadať aj na projekty, týkajúce sa modernizácie závlahových systémov. S klimatickou zmenou budú aktuálnejšie čoraz viac aj pod Tatrami. Aj v poľnohospodárstve vyhrávajú tí, ktorí vedia prezieravo myslieť na budúcnosť.

Rôzne činnosti

Výzva poskytuje možnosti získať podporu pre nasledovné oblasti činností:

  • špeciálna rastlinná výroba
  • živočíšna výroba
  • zníženie záťaže životného prostredia, vrátane technológií na znižovanie emisií skleníkových vplyvov
  • zlepšenie odbytu
  • skladovacie kapacity a pozberová úroda
  • zlepšenie využívania závlah
  • investície spojené s využívaním biomasy
  • zavádzanie inovatívnych technológií s variabilnou aplikáciou anorganických a organických hnojív.
Veľkofarmy v zahraničí sa vďaka modernej technike snažia čoraz viac úkonov pri spracovaní plodín urobiť na jednom mieste za čo najkratší možný čas. Rovnakým smerom začínajú myslieť aj farmári pod Tatrami. Foto: Pixabay

Mladí farmári získajú viac

Minimálna výška nenávratného finančného príspevku v tejto schéme je 100 tisíc eur pri maximálnej výške hodnoty projektu 200 tisíc eur.

Pri pomernom vyjadrení maximálna miera podpory činí 50 % hodnoty projektu. Zvýšiť sa však môže o 20 % takzvaným mladým poľnohospodárom do päť rokov od začatia ich činnosti.

Oprávnené výdavky môžu farmári smerovať bez obáv aj do dlhodobého hmotného majetku, vrátane lízingu.

Ďalšie podrobnosti nájdete v dokumentácii a prílohách vyhlásenej výzvy.