Podtatranskí farmári chcú modernizovať. Takýto odkaz vysiela záujem o nenávratný finančný príspevok z našej výzvy, určenej farmárom.

Tesne po vyhlásení výzvy „4.1. Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov“ z Programu podpory vidieka 20. decembra minulého roku sme nevedeli, ako zareagujú farmári na území našej MAS.

„Na začiatku je vždy ťažké predpokladať reakciu u potencionálnych žiadateľov. Najmä na našom území, kde je predsa len dominantný cestovný ruch. Hoci samozrejme áno, v podhorí Tatier aj voľným okom vidíte, že poľnohospodárska výroba je aktívna,“ spomína na posledný mesiac minulého roku manažér kancelárie MAS Pro Tatry Ladislav Sisák.

Pod Tatrami prebieha čulá poľnohospodárska aktivita.

Modernizovať

Výzva „4.1“ je zameraná okrem iného aj na zvýšenie úrovne modernizácie strojového a technologického parku farmárov.

„Farmár si v rámci výzvy môže kúpiť napríklad nový traktor, ale k nemu musí pridať aj nejaký pridružený stroj. Sejačku, mláťačku, a podobne. To znamená stroje, určené na špecifický účel,“ pokračuje Sisák.

Cieľom je využiť technologický pokrok vo forme zvýšenia efektivity výroby. „Už len samotný traktor, ak má klímu, odpruženú vidlu, predstavuje pokrok. Vďaka komfortu, ktorý sa pri práci zvyšuje jeho obsluhou, môžeme predpovedať, že pracovník podá dlhodobo lepší výkon,“ dodáva Sisák.

Najväčší záujem: živočíšna výroba

Najväčší záujem žiadateľov bol v oblasti živočíšnej výroby. „Farmári sa zamerali najmä na modernizáciu techniky pri preprave krmív a stelív,“ dodáva ekonomická manažérka našej kancelárie Daniela Ferková.

Teší nás tiež fakt, že žiadosti podali farmári zo západnej, strednej, ale aj východnej časti územia MAS Pro Tatry. Počty žiadostí vzhľadom na prebiehajúcu a neuzavretú výzvu nechceme zatiaľ spresňovať. „Ide ale o viac subjektov, ako sme očakávali. Najmä vzhľadom na pomer disponibilných zdrojov,“ dodal Sisák.

Polovica z hodnoty projektu

Podmienkou udelenia nenávratného finančného príspevku je aj pri tejto výzve vytvorenie aspoň jedného pracovného miesta. Intenzita pomoci je 50 %, to znamená, že polovicu hodnoty nákupu a projektu si farmár financuje sám.

Európska únia do tejto výzvy pre našu MAS poskytla 150 tisíc eur, slovenský štátny rozpočet ďalších 50 tisíc. Minimálna výška celkových žiadaných oprávnených výdavkov je 20 000 €, maximálna 200 tisíc.

Žiadať o podporu mohli farmári najmä v týchto oblastiach:

  • Špeciálna rastlinná výroba
  • Živočíšna výroba
  • Skladovacie kapacity a pozberová úprava
  • Zlepšenie odbytu
  • Zlepšenie využívania závlah
  • Založenie porastov rýchlo rastúcich drevín a iných trvalých energetických plodín

Ďalšie podrobnosti nájdete v samotnej výzve a jej prílohách.