Zaujali vás naše príspevky v sekcii „Aktuality MAS Pro Tatry“? Dostali ste hlad po ďalších informáciách aj mimo nášho webu? Prinášame šikovné tipy, kde ich nájsť.

Problematika miestnych akčných skupín (MAS) a vecí s nimi súvisiacich je vskutku zaujímavá. Slovenský internet o nej ponúka viacero zaujímavých zdrojov informácií.

Informácie týkajúce sa priamo MAS.

https://www.sietmas.sk/
Výbornou vstupnou bránou do problematiky MAS je stránka Národnej siete MAS SR. Informačne hodnotná je sekcia aktualít, kde Národná sieť informuje o novinkách, podujatiach, seminároch a zaujímavých projektoch.

Web sa snaží byť aj interaktívny a komunikuje s používateľom. Príkladom je výzva „Dajte nám vedieť o dobrých príkladoch z praxe MAS.“

https://www.mpsr.sk/
Rezortné ministerstvo pre „masky“ má informačne „nabitú“ stránku, na ktorej sa prehľadne preklikáte k témam, ktoré potrebujete.

https://www.protatry.sk/zoznam-mas-presovsky-kraj/
Dopĺňame náš vlastný článok so zoznamom aktívnych masiek v Prešovskom samosprávnom kraji s linkami na ich weby.

http://www.nsrv.sk/
Národná sieť vidieka je jeden z kľúčových orgánov pre pôsobenie masiek kvôli riadeniu programov PRV. Okrem rôznych tématických informácií ponúka kvalitnú sekciu aktualít.

http://nsmascr.cz/
Web Národnej siete MAS Českej republiky je znova veľmi bohatý zdroj zaujímavých informácií. Pre Slovákov je zaujímavý kvôli minimálnej jazykovej bariére a najmä dynamike a hĺbke programov MAS, ktorú mnohí označujú ako inšpiratívnu.

http://www.elard.eu/
Európska asociácia LEADER ponúka zaujímavé informácie na európskej úrovni. Dá sa ľahko preklikať k 27 členským štátom asociácie (nezhodujú sa s členskými štátmi EÚ, členom je napríklad aj Macedónsko, či Gruzínsko) , teda k informáciám na národnej úrovni.

https://enrd.ec.europa.eu/leader-clld/lag-database_en
Potrebujete sa dopátrať k miestnej akčnej skupine v prihraničnom poľskom mestečku, či na ostrovoch Malta a Cyprus? Táto linka vám poskytuje databázu aktívnych európskych LAG (Local Action Groups), po našom miestnych akčných skupín.

Informácie týkajúce sa problematiky vidieka

Sú tri kvalitné zdroje informácií o lesoch a lesnom hospodárstve. Les a letokruhy je najstarší odborný časopis, vychádzajúci už od roku 1945, pod dnešným názvom do roku 1956.

Časopis Lesník vydávajú Štátne lesy Slovenskej republiky. Forestportal odbornými, ale niekedy aj populárno-náučnými informáciami zásobuje Národné lesnícke centrum vo Zvolene.

http://www.polnohospodar.sk/
Je spravodajcom Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Ak máte radi vedu a najväčšie novinky z nej, prídete si na svoje.

http://www.agroporadenstvo.sk/?start
Portál Agroporadenstvo prevádzkuje štátny podnik Agroinštitút v Nitre. Ponúka aktuálne na prvý pohľad odborné informácie pre farmárov, ktoré ale môžu zaujať aj zvedavých laikov. Témy, ako pesticídy, poškodzujú včely, vplyv klímy na kvalitu bielkovín v pšenici vyvolávajú bezpochyby zvedavosť.

http://www.agroserver.sk/
Portál prináša správy pre farmárov, časť z nich má aj charakter komentárov a analýz.

https://www.rtvs.sk/televizia/program/15307
Televízna relácia Halali, obsahu plný má aj svoj Youtube kanál. Ak vám názov napovedá, že tématicky sa týka poľovníctva, treba upozorniť, že iba z časti. V dramaturgii tém sú bohato zastúpené farmárske, lesnícke a iné vidiecke témy.