MAS Pro Tatry vyhlásila novú výzvu pre obce. Ak sa chytia šance, ľuďom pod Tatrami môžu zvýšiť kvalitu cestovania.

O čo v novej výzve so „špecifickým cieľom 5.1.2 B2 IROP“ ide? Podrobnosti vysvetľuje manažér MAS Pro Tatry Ladislav Sisák.

„Táto výzva MAS umožňuje modernizovať autobusové zastávky, parkoviská a k nim príslušné informačné systémy,“ hovorí.

Technologicky a kvalitatívne vylepšiť

Dôležité tu je však objasniť slovíčko modernizovať.

„V tomto prípade to neznamená obrúsiť zhrdzavenú konštrukciu starej autobusovej zastávky a natrieť novou farbou. Nie, to je len oprava,“ hovorí Sisák.

V kontexte tejto výzvy obrúsiť hrdzu a natrieť ju na novo nie je cieľom. Avšak ako vedľajší efekt zmiznutie hrdze môže nastať.

Aby obec v hodnotení žiadosti bodovala, pri prezentovanom projekte musí ísť o technologický, alebo funkčný pokrok, ktorý musia zreteľne pocítiť používatelia verejnej dopravy.

Už nebude stáť na ceste

Znie to zložito? Netreba sa báť, nasledujúce príklady názorne vysvetlia, čo je to modernizácia.

„Ak napríklad doteraz stál autobus pri nastupovaní cestujúcich na ceste, pokrokom je postavenie takzvaného zálivu. Pre cestujúcich a vodičov sa razom zvýši bezpečnosť,“ uvádza prvý príklad manažér Sisák.

Výzva chce priniesť v cestovaní kvalitatívny pokrok. Príklad? Vo Veľkej Lomnici vytvorili pre autobusy pruhy. Pri zastavení na zastávke už neblokujú autá a doprava je vďaka tomu plynulejšia, netvoria sa mikrozápchy.

Nezmoknú, ak doteraz mokli

Ak doteraz na ľudí, čakajúcich na spoj padal dážď, alebo fúkal vietor, postavenie prístrešku, ak tam doteraz nebol, bude znamenať kvalitatívny posun. Ak na prichádzajúci autobus doteraz nebolo zo zastávky vidieť, nové riešenie umožňujúce opak je tiež modernizáciou.

Vedieť, koľko mešká

Autobus mešká a cestujúci netušia, koľko budú musieť ešte čakať. Elektronická informačná tabuľa, označujúca odhadovaný príchod, je ďalší pokrok zvyšujúci kvalitu cestovania.

Zopakujme, v hodnotení žiadosti nazbierate viac bodov, ak ponúknete kvalitatívny posun dopredu. Cieľom nie je opravovať staré na nové v rovnakej kvalitatívnej úrovni.

Ak je súčasťou kvalitatívneho zlepšenia, z prostriedkov výzvy možno financovať aj dopravné značenie.

Čo je ešte dôležité?

MAS Pro Tatry má na výzvu alokovaných 400 560 eur. Minimálna výška príspevku pre žiadateľa je 10 tisíc eur, maximálna sto tisíc.

Spoluúčasť 5 %

Pomer spolufinancovania obce pravdepodobne poteší. Zo svojho musia prispieť minimálne 5 percentami, príspevok na projekt od MAS môže činiť až 95% výšky celkových nákladov projektu.

Príspevok sa vypláca systémom refundácie. To znamená potom, ako obce projekt zrealizujú, dostanú peniaze na účet.

Cestný ostrovček. Jednoduché riešenie, ktoré tiež prináša kvalitatívny posun, napríklad v zvyšovaní bezpečnosti.

Viac kôl

MAS bude predbežne zverejňovať úroveň vyčerpaných prostriedkov alokovaných na výzvu, proces preto môže mať viac kôl.

Oprávnenými žiadateľmi sú obce do 20 tisíc obyvateľov, zároveň musia byť na území našej MAS. Takisto sa vyžaduje mať schválený program rozvoja a územný plán.

V praxi to oprávňuje žiadať všetkých našich členov zo samosprávy okrem Popradu.

Čo presne môžu obce financovať?

V rámci už spomenutého účelu možno z poskytnutých prostriedkov
financovať najmä tieto položky:

  • výdavky na obstaranie softvéru,
  • modernizáciu softvéru, to znamená pridávanie nových funkcionalít,
  • stavebno-technické úpravy existujúcej infraštruktúry,
  • autobusové zastávky,
  • parkovacie systémy,
  • elektronické informačné tabule, dopravné značenie.

Kompletné znenie výzvy so všetkými prílohami nájdete na podstránke nášho webového sídla „VÝZVY IROP“.