Zúčastnili sme konferencie Národnej siete MAS 2019. Získali sme na nej balík užitočných informácií a inšpiratívnych podnetov. Čítajte ďalej, dozviete sa akých.

Nedajte sa odradiť zložitým názvom podujatia. Ide o každodenné témy z praxe, ktoré dokážu na vidieku meniť naše životy k lepšiemu. Skratka CLLD znamená „Miestny rozvoj vedený komunitou“ z anglického výrazu „Community Led Local Development“

Čo bolo hlavným motívom konferencie?

Slovenským „maskám“ pozvánka na konferenciu pripomenula, že budúce programovacie obdobie je už predo dvermi. Ak dnes miestne akčné skupiny zápasia s mnohými problémami na poli implementácie, musia byť aktívne a iniciatívne pri formovaní politík, ktoré sa ich budú v novom období týkať, aby mohli tieto problémy minimalizovať.

Za našu „masku“ Pro Tatry sa podujatia zúčastnil manažér Ladislav Sisák.

Krist zaujal svojou abecedou.

Abeceda spoza rieky Moravy

Okrem mnohých iných vystúpení ho podľa jeho slov zaujala prezentácia Jiřího Krista, predsedu Národnej siete MAS Českej republiky. „Bolo vidno, že pán Krist sa téme MAS venuje už dlho, má skúsenosti a zároveň je vizionárom a myslí na dlhé obdobie dopredu,“ hovorí Sisák.

Krist vo svojej prednáške predstavil takzvaný koncept Smart Village.
Aby upútal pozornosť poslucháčov ešte viac, zavolal si na pomoc abecedu. Ku každému písmenu priradil pojem, ktorý potom rozobral.

„Zhodli sme sa viacerí, že to bolo z jeho strany veľmi nápadité a efektívne,“ hovorí Sisák.

Príklady Kristovej abecedy MAS

  • A – architektúra
  • B – biotechnológie
  • C – cirkulácia (téma obehovej ekonomiky na vidieku)
  • D – doprava (elektromobilita na vidieku a v agrosektore)
  • E – ekológia (téma bioplynu)
  • F – Fakty (odkaz, že stratégie MAS by sme mali stavať na faktoch, nie dojmoch)
  • G – gastronómia (prepojená s príbehmi vidieka, lokálne suroviny, lokálni producenti)

„A takto pokračoval až k písmenu Z. Mňa zaujalo, že išlo o skutočné aktuálne témy vidieka, nie nejaké umelé témy dosadené akademicky,“ uvádza Siksák.

Inovácie sú pre slovenský vidiek veľkou príležitosťou. Elektromobily nevylučujúc.

Myšlienka pre LEADER

Z ďalších tém sa spolupracovníčka Helpdesku pre hodnotenie európskej siete pre rozvoj vidieka Jela Tvrdoňová venovala konceptu LEADER. „To, čo ma úplne zaujalo, čo som si zapamätal a doniesol domov do Tatier s cieľom to mať na pamäti, je jej myšlienka, že by sme sa pri projektoch nemali sústrediť predovšetkým na oprávnenosť, ale ich splnenie,“ pokračuje Ladislav Sisák.

Počas neformálnej časti programu zástupcovia technologického sektora predstavili možnosti propagácie území cez QR kódy a rozšírenú realitu. Zástupcovia „masiek“ dostali rady, ako efektívne komunikovať svoju činnosť. „Tu ma zaujala rada, že komunikáciu si treba trénovať najmä s ťažkým a nepríjemným partnerom. Vyskúšame to v praxi,“ dodal Sisák.

Hromadné výpadky dodávok elektriky. Aj na to by sa mal pripraviť slovenský vidiek.

Pripravení na „blackout“?

Hovorilo sa veľa aj o možnostiach technologických inovácií, špeciálne vo vidieckom prostredí. „V tejto oblasti ma zaujal príspevok o odolnosti vidieka pri veľkých výpadkoch elektriky. Tieto fenomény zažíva svet čoraz viac a myslím, že treba byť pripravený. Prednášatelia zvolili témy veľmi umne,“ dodal Sisák.