Ako ovplyvňuje COVID 19 chod našej kancelárie MAS Pro Tatry? Ako môžete s nami počas vyhláseného núdzového stavu v SR komunikovať a riešiť záležitosti?

Súčasná situácia je nasledovná:

Kancelária MAS Pro Tatry pracuje. To znamená, jej osadenstvo každý deň prichádza do jej priestorov v Tatranskej Lomnici a začína bežný pracovný deň.

Miesto osobnej návštevy

Napriek tomu žiadame všetky stránky, aby nás nenavštevovali osobne v kancelárii MAS Pro Tatry, ale aby sme pracovné záležitosti navzájom vybavovali komunikáciou cez:

V prípade potreby vieme komunikovať aj cez aplikácie Whatsapp, Viber a Facebook Messenger.

Povaha záležitostí, ktoré riešime, nevyžaduje osobný kontakt. Ak by predsa len áno, presný postup vybavenia záležitosti navrhujeme dohodnúť predom cez telefón.

Aké opatrenia sme prijali?

Pracujeme s ochrannými rúškami. Spustili sme aplikáciu Skype, ktorú sme predtým oficiálne v kancelárii nepoužívali.

Ak predsa len navštívim kanceláriu, môžem prísť do vnútra jej priestorov?

Je to na vzájomnej dohode. Naša skúsenosť je, že aj druhá strana (návštevník) uprednostňuje komunikáciu cez okno, alebo v priestore pred kanceláriou vo vonkajšom prostredí.

Ľudia chápu vážnosť a povahu situácie a sami nechcú zbytočne vstupovať do uzavretých priestorov. Treba podotknúť, že naša kancelária je malá, jej plocha nepresahuje 25 metrov štvorcových.

Nosenie rúška je opatrenie, ktoré znižuje pravdepodobnosť prenosu nákazy. Aplikujeme ho počas dňa v kancelárii MAS Pro Tatry. Grafika: Pixabay

Správaj sa, ako keby si mal chrípku

V kancelári MAS sme si na každodennej báze osvojili odporúčanú zásadu aj predsedom vlády SR, aby sme k sebe pri komunikácii pristupovali tak, že obe strany majú pocit:

  1. Sme nakazení chrípkovou infekciou, preto chceme druhú stranu ochrániť.
  2. Druhá strana je nakazená, preto chceme seba od nakazenia ochrániť.

Manažér kancelárie MAS Ladislav Sisák dáva do pozornosti ešte jedno heslo, ktoré si osvojil pri svojom pôsobení v Správe Tatranského národného parku: „Ak si umývam ruky, predstavím si, že ich mám zanesené smrekovou živicou. Vtedy si ich naozaj umyjem poriadne.“

Vyzbrojení informáciami

Dôležité je mať čo najviac relevantných informácií a na základe toho sa správať zodpovedne. Z týchto zásad vyplývajú tu uvedené postupy, odporúčania a prosby týkajúce sa spôsobu komunikácie.

Opatrenia zodpovedného správania prijal aj areál Teniscentrum, v ktorom naša kancelária sídli. Kuchyňa ostala v prevádzke, obedové menu sa ale vydáva cez „okienko“ alternatívnym spôsobom bez možnosti vstupu do reštaurácii. Chceme poďakovať za tento prístup, vďaka ktorému majú desiatky pracujúcich ľudí možnosť stravy.

V prípade čiastkových zmien informácie o komunikačnom režime v kancelárii MAS Pro Tatry vzhľadom na koronavírus budeme priebežne aktualizovať.