Naša „MAS Pro Tatry“ mala tú česť na svojej pôde zorganizovať pracovné stretnutie „masiek“ zo severného Slovenska. Konzultovať prišiel aj šéf odboru regionálneho rozvoja žilinskej župy.

V Tatranskej Lomnici v konferenčnom priestore Penziónu Zora sme 9. októbra privítali zástupcov piatich partnerských miestnych akčných skupín:

Na stretnutie prišiel aj Ján Pavlík, riaditeľ odboru regionálneho rozvoja Žilinskej župy, ktorého agenda sa s predmetom činnosti miestnych akčných skupín prelína.

Účelom stretnutia bolo vymeniť si skúsenosti a poradiť sa, ako riešiť niektoré praktické problémy, ktoré sa v práci miestnych akčných skupín objavujú.

Efektívny nástroj

Manažér našej MAS Pro Tatry Ladislav Sisák hovorí, že ide o veľmi efektívny nástroj. „Ak sa niektorá kancelária MAS už stretla s nejakým konkrétnym problémom a našla riešenie a neskôr na podobný problém narazí iná miestna akčná skupina, tá vie potom ostatným riešenie veľmi šikovne opísať a vysvetliť,“ vysvetľuje Sisák.

Účastníci sa pýtali, a zároveň odpovedali na otázky kolegov.

O čom sa hovorilo?

Lomnické októbrové stretnutie tieto slová potvrdilo. Pracovníci zo šiestich kancelárií MAS si vyjasňovali procesné postupy, týkajúce sa v tejto chvíli vyhlásených výziev PRV 7.2 a 7.4 a neskoršieho vyhlasovania výziev z dodatočných alokácií.

Aj o matici ITMS

Druhou veľkou témou boli metodické postupy pri príprave hodnotiteľov. V tejto súvislosti sa preberali praktické skúsenosti s používaním a registrovaním v novej matici ITMS a načasovanie školení hodnotiteľov. Kolegovia sa vzájomne informovali o pripravovanom školení v Jasnej.

Hovorilo sa aj o matici ITMS.

Merateľné ciele a stratégie

Ďalší tématický blok pracovníci kancelárií MAS venovali prípravám žiadostí o nenávratný finančný príspevok na prevádzkové náklady na chod MAS pre ďalšie obdobie. Potom začali rozoberať tvorbu nových stratégií MAS a určenie efektívnych merateľných ukazovateľov pre tieto stratégie. Účastníci stretnutia sa zhodli, že je výhodné s tvorbou stratégií začať už dnes a tak predísť problémom, plynúcim z časového stresu.

Nie len počúvať, ale aj diskutovať

Dana Osifová
Dana Osifová

O užitočnosti a prínose vzájomných osobných stretnutí pracovníkov viacerých miestnych akčných skupín na jednom mieste hovorí ďalšia účastníčka tatranského stretnutia, manažérka MAS Sabinovsko Dana Osifová.

„Bežne sa stretávame len na formálnych aktivitách, kde je priestor na počúvanie, ale už nezostáva čas na diskusie. Na pracovných stretnutiach si vieme povedať aj to, čo nie je napísané v príručkách a čo nám vzájomne pomáha. Osobný kontakt veľmi obohatí našu štandardnú emailovú a telefonickú komunikáciu,“ hovorí Osifová.