Verejný sektor pod Tatrami zareagoval. O podávanie žiadostí na projekty našej prvej vyhlásenej výzvy obce prejavili živý záujem.

Možno to povedať na základe množstva konzultácií a otázok z obecných úradov, ktoré prichádzajú do našej kancelárie MAS Pro Tatry, o.z.. Konzultujeme v našej kancelárii v Tatranskej Lomnici a tiež chodíme priamo do terénu za záujemcami na obecné a mestské úrady.

Hovoríme o výzve Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020, konkrétne o podopatrenie 7.2.

Pýtajú sa na oprávnené položky

Obce a mestá v tejto fáze zaujímajú najmä informácie, ako pripraviť žiadosť o nenávratný finančný príspevok, detaily ohľadne požiadaviek na projektovú dokumentáciu a verejného obstarávania.

Mlynica plánuje využiť možnosti PRV na rekonštrukciu domu smútku.

Veľa otázok smeruje k oprávnenosti výdavkov prípadnej dotácie na projekt. Napríklad, či pri rekonštrukcii kultúrneho domu môžu do nákladov zahrnúť aj mobiliár, divadelné pódium, oponu a podobne.

Snažíme sa odpovedať s podrobnejšími vysvetleniami a rôznymi príkladmi z praxe, aby žiadatelia pochopili podmienky a princípy jednotlivých podopatrení PRV.

V Novej Lesnej zveľadia hlavné námestie

Nová Lesná chce napríklad vybudovať veľký okružný chodník okolo námestia. Prednostka Novej Lesnej Monika Hlinková (na titulnej, aj na dolnej snímke) ukazuje, kadiaľ pôjde.

Ide o príklad projektu, ktorý bude mať pre život obyvateľov obce výraznejší vplyv. Chodník totiž ešte viac sprístupní Park horských vodcov s jazierkom a prepojí ho s historickými kostolmi, evanjelickým aj katolíckym, či budovou typickej podtatranskej sýpky.

Zámer v prípade realizácie tak Novú Lesnú zatraktívni aj z pohľadu turistov a návštevníkov.

Chodník v prípade realizácie prepojí Park horských vodcov s historickými kostolmi.
Projektová dokumentácia. Plánovaný okružný chodník v centre Novej Lesnej je vyznačený žltou farbou.
Projekt plánuje aj s výmenou mostíka.

Cesty, domy smútku, ihriská

Batizovce by chceli postaviť nový chodník na ulici Osloboditeľov. Zlepšiť miestne komunikácie zamýšľa aj Gerlachov, Stará Lesná a Štôla.

Rozdiel medzi cestou v dobrom a zlom stave je pre používateľa značný. Nečudo, že mnohé obce plánujú podať žiadosti o projekty týkajúce sa práve rekonštrukcie komunikácií.

Konzultujú už aj 7.4

Obce konzultujú na základe poskytnutých manuálov už aj Podopatrenie 7.4. z PRV SR.

V rámci neho plánujú predložiť projekty na stavbu viacúčelových, detských a športových ihrísk, či rekonštrukcií domov smútku.

Liptovská Teplička by rada vybudovala pre občanov trhovisko. Mengusovce už ihrisko majú, no chcú ho vylepšiť novými šatňami. Štrba plánuje vykonať kompletnú rekonštrukciu elektroinštalácie v kultúrnom dome.

Ukázalo sa, že väčšina obcí bola na vyhlásenie výziev pripravená. Vedia, čo v obci potrebujú, majú pripravené projekty, ktoré vyhovujú kritériám PRV.