Jednou z hlavných úloh nášho webu je informovať vás o nových vyhlásených výzvach. Zavádzame dôležitú zmenu dizajnu, ktorá informácie sprehľadní.

Doteraz ste všetky vyhlásené výzvy našli v sekcii nášho webu „Výzvy.“

Zmena

Tak, ako v tejto sekcii postupne pribúda čoraz viac vyhlásených výziev, ale aj súvisiacich materiálov (napríklad výzvy na výber hodnotiteľov, aktualizácie výziev), sekcia sa stala menej prehľadnou.

Dve sekcie

Preto od nového roka 2020 na webovom sídle Pro Tatry o.z. budeme vyhlasovať výzvy v dvoch samostatných podsekciách „Výzvy PRV“ a „Výzvy IROP“.

Na web MAS Pro Tatry pribudli dve samostatné sekcie pre operačné programy PRV a IROP.

Dôvody zmeny vysvetľuje manažér kancelárie MAS Pro Tatry Ladislav Sisák. „Ide o dva samostatné operačné programy, preto má zmysel, aby ich potencionálny záujemcovia našli oddelene.“

Pre lepšiu orientáciu a prácu s informáciami obe sekcie majú svoju vlastnú farbu. Programu pre rozvoj vidieka sme priradili zelené písmená, Regionálnemu operačnému programu IROP modrú.

Hlavná sekcia „Výzvy“ na webe ostáva zachovaná. Nájdete v nej základné informácie, ako sa vo vyhlasovaných a archivovaných výzvach orientovať.

Takto vyzerá zmena zo zákulisia nášho webu. Pro Tatry používa platformu WordPress, na ktorej vo svete „beží“ viac ako polovica webových stránok.

Dajte nám vedieť

Ak máte k používaniu nášho webu ďalšie postrehy, nápady a návrhy na zlepšenie, budeme radi, ak sa o ne s nami podelíte. Stačí kliknúť sekciu kontakty a napísať email ľubovoľnému pracovníkovi kancelárie MAS.