Jeden zo základných princípov miestnych akčných skupín znie: „Projekty musia byť realizované na území danej MAS.“ Pravidlo by ale nebolo pravidlom, ak by ho nepotvrdzovala výnimka.

V tomto prípade sa výnimka nazýva „Projekty spolupráce.“ Ide o špeciálnu schému, kedy Miestna akčná skupina môže realizovať projekt v spolupráci s inou MAS. A to v dvoch obmenách:

a) Na národnej úrovni. To znamená, že napríklad naša MAS Pro Tatry zrealizuje projekt s nejakou inou MAS zo Slovenskej republiky.

b) Na medzinárodnej úrovni. Spoja sa dve, alebo viac MAS z viacerých krajín Európskej únie.

S pojmom projekty spolupráce sme sa po dlhšom čase stretli na januárovom stretnutí partnerských MAS v Sabinove. Práve MAS Sabinovsko účastníkom stretnutia predostrela ponuku na partnerský projekt, týkajúci sa obnovy a rozvoja galerijného priestoru.

Zvažujeme

Daniela Ferková

„Výzvy na projekty spolupráce ešte nie sú vyhlásené, nepoznáme teda presné podmienky. Ide však o záležitosť, o ktorej určite uvažujeme a rozmýšľame,“ hovorí Daniela Ferková, ekonomická manažérka MAS Pro Tatry.


Jej kolega z kancelárie MAS Ladislav Sisák neskrýva, že Pro Tatry láka práve medzinárodná spolupráca. „Postavenie tatranského regiónu a záujem oň zo strany okolitých krajín nás k tejto iniciatíve vyslovene nabáda,“ povedal.

Čakáme na výzvy

Rozmýšľame o spolupráci s českou, maďarskou, alebo poľskou MAS. Konečné rozhodnutie, akou cestou ísť však ovplyvnia detaily nastavenia výziev. Podľa nich budeme konať.

Projekty spolupráce sa realizujú v rámci operačného programu PRV.

Príklady projektov spolupráce: