Treba poznať svojich susedov. Územie našej MAS Pro Tatry priamo susedí s územím dvoch poľských miestnych akčných skupín. Poďme si ich predstaviť.

Asi málo členov o tom vie, ale je to tak. Naša MAS Pro Tatry susedí až s dvoma miestnymi akčnými skupinami zo zahraničia. Spoločné hranice s nimi máme vďaka mestu Vysoké Tatry.

Poďme si obe tieto masky v krátkosti predstaviť. Informácie môžu potencionálne poslúžiť pre budúce cezhraničné projekty spolupráce medzi našimi MAS, alebo na nadviazanie individuálnych kontaktov medzi členmi našich MAS.

Územia našich dvoch susedných MAS dôverne poznáme z výletov.

Podhalianska miestna akčná skupina

V origináli Podhalańska Lokalna Grupa Działania. Aktuálne má 61 členov. Z toho sú štyri obce Poronin, Kościelisko, Czarny Dunajec a Bialy Dunajec. Našincom sú dobre známe z návštev poľských Tatier.

Podhalianska MAS bola aktívna už v programovacom období 2007-2013. V ňom sa jej podarilo realizovať niekoľko zaujímavých projektov. Sústredila sa na pomoc miestnym podnikateľom promovať lokálne produkty, miestne kulinárske tradície, napríklad formou súťaží, jeden projekt sa týkal podpory rozvoja športových požičovní pre zimné športy.

Môže sa tiež pochváliť podporou organizácie dvoch festivalov a natočením dvoch propagačných filmov. Z malých infraštruktúrnych projektov môžeme spomenúť výstavbu ihrísk pre plážový volejbal, rekonštrukciu starého dreveného domu na moderný turistický stánok, či výstavbu veľkého multifunkčného ihriska. Zoznam projektov s dokumentáciou nájdete tu.

V súčasnom programovacom období 2014-2020 sú jej prioritami :

  • podpora rozvoja podnikania
  • podpora spoločenského kapitálu (podpora rôznych kultúrnych a športových podujatí),
  • nekomerčná infraštruktúra, ako napríklad lavičky, vonkajšie ihriská a námestia.


Výsledky týchto projektov aj cez fotografie propaguje na svojej internetovej stránke.

Tieto tri oblasti predpísal MAS jej riadiaci orgán. V Poľsku si môžu MAS zvoliť aj svoj vlastný špecifický program. V tomto prípade sa Podhalania rozhodli pre podporu lokálnych produktov.

Podhalianska MAS sídli v Poronine.
Jej dôležitým členom je aj obec Czarny Dunajec.

Kontakty:

Podhalańska Lokalna Grupa Działania

Sídlo:
ul. Józefa Piłsudskiego 2, 34-520 Poronin

Kancelária:
ul. Jana Pawła II. 310, 34-425 Biały Dunajec

telefón: +48 018 201 15 43
email: info@podhalanska.pl
web: www.podhalanska.pl

Združenie Miestna akčná skupina Spiš-Podhalie

V origináli Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Spisz – Podhale nám pripomína, že časť nám blízkeho historického regiónu Spiš leží aj v Poľskej republike.

MAS Spiš-Podhalie tento rok stihla vyhlásiť štyri výzvy. Aby sme mali predstavu, na čo sa asi tak zameriavajú naši severní susedia, uvádzame ich v chronologickom poradí.

  • Podpora podnikania v odvetviach, uvedených ako kľúčové pre rozvoj oblasti a využívanie miestnych zdrojov.
  • Stavba, alebo modernizácia turistickej a rekreačnej infraštruktúry.
  • Rozvoj podnikateľských činností, ktoré majú pozitívny vplyv na ochranu životného prostredia, zmierňujú dopad klimatickej zmeny.
  • Stavba, alebo modernizácia turistickej a súvisiacej infraštruktúry.

MAS Spiš-Podhalie tvoria obce Bukowina Tatrzańska, Łapsze Niżne a mesto Nowy Targ. Jej územie sa nachádza v dvoch okresoch. Územie MAS má 466 km2 a obýva ho viac ako 43 tisíc obyvateľov.

Jedným z najznámejších miest na území MAS Spiš-Podhalie je pre Slovákov Niedžická pláž pod Niedžickým hradom.
Územia MAS Pro Tatry a MAS Spiš-Podhalie sa stretávajú aj na štíte Rysy.

Kontakty:

Sídlo a kancelária:
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Spisz
34-400 Nowy Targ
ul. Bulwarowa 9

telefón: +48 664 758 092
email: lgd.spisz@gmail.com
web: www.spisz.org