Starosta Veľkého Slavkova Slavomír Pucci (na snímke) rozpráva, ako jeho obec vníma svoje pôsobenie v MAS Pro Tatry a ako plánuje využiť jednu aktuálnu výzvu na podporu cestovného ruchu.

Patríte k novozvoleným starostom. Ako a kedy ste spoznali koncept miestnych akčných skupín?
Priznám sa, že až po nástupe do funkcie v obci. Mali sme pracovné stretnutie starostov z podhoria a na ňom sa hovorilo aj o MAS.

Ako vnímate celkový koncept MAS a jeho nastavenie v Pro Tatry?
Páči sa mi tá väčšia spätosť s regiónom. Môžeme to nazvať aj blízkosť k tunajším ľuďom. Hovorím o tom, že kancelária MAS je tu v regióne, veci sa vybavujú u nás doma, netreba chodiť do Bratislavy. To je veľmi dobré.

Starosta Pucci ukazuje povrch cesty na Záhradníckej ulici. Je plná výmoľov a nerovností.

Ako hodnotíte základnú myšlienku MAS, že sa v nej spájajú tri piliere, verejný, teda samospráva, občiansky, najmä cez občianske združenia a podnikateľský?
Zatiaľ som pracoval viacmenej len s tou obecnou líniou, neviem ešte celkom zhodnotiť tie ďalšie.

Narazili ste aj na nejaký mínusový bod, kde by v rámci procesov MAS mohlo nastať isté zlepšenie?
Pri predkladaní našej výzvy ma prekvapili niektoré formálne požiadavky. Išlo o podrobnosti, pri ktorých sa mi objavil otáznik, či sú naozaj z praktického hľadiska potrebné. Ako keby naznačovali aj akúsi nedôveru voči obciam.

Môžme spomenúť príklad?
Pri našom projekte a jeho rozpočte bola požiadavka na pečiatku a potvrdenie od stavebného úradu. Ja by som povedal, že logicky a prakticky by vo fáze predkladania žiadosti postačoval len klasický výmer a výkaz.

Aj zo Záhradníckej ulice si môžme vychutnávať krásny výhľad na Gerlach.

Čoho sa týka projekt, pre ktorý žiadate podporu cez výzvu MAS?
Chceme opraviť časť cesty od zastávky električky do centra obce. Veríme, že takto podporíme cestovný ruch. Konkrétne ide o výzvu 7.2 z programu PRV.

Na druhom konci ulice vidíme bývalý obecný „nemecký“ park.

Bol problém vybrať ten „správny“ projekt?
Uvažovali sme aj o rekonštrukcii zastávky autobusu, ale okolnosti ukázali, že v tomto momente je cesta vhodnejšia možnosť.

Prečo?
Zastávka leží na ceste, ktorá patrí samosprávnemu kraju. To by skomplikovalo a predĺžilo procesy. Na druhej strane sme na spomínanú cestu pri električke z Envirofondu získali peniaze na vybudovanie kanalizácie. Dať potom na ňu nový povrch, vrátane asfaltu, to do seba pekne zapadá.

Stanica TEŽ. Odtiaľ do Veľkého Slavkova prichádza významná časť turistov.

Aká je dĺžka úseku, ktorý sa opraví? Koľko peňazí poskytne MAS?
Hovoríme zhruba o 350 metroch. Z podpory MAS môžeme získať 30 tisíc eur, čo je 100 % hodnoty celého projektu. Spoluúčasť obce sa nevyžaduje.

Ako oprava cesty podporí cestovný ruch?
Cesta je teraz vo veľmi zlom stave. Ak ľudia vystúpia z električky Tatranských elektrických železníc, cesta je to prvé, čo v našej obci uvidia. Prvý dojem je pritom veľmi dôležitý, vplýva na vaše spomienky na miesto, ktoré navštívite, na to, čo o ňom budete hovoriť svojim známym a tak ďalej.

O novostavby je vo Veľkom Slavkove v posledných rokoch zvýšený záujem. Jednou z príčin je aj jeho atraktivita pre cestovný ruch. Časť hypotéky u mnohých stavebníkov pomôže splácať vedlajší príjem z ubytovania v súkromí.

Hovorí sa, že podiel turistov, ktorí do Tatier prichádzajú vlakom a aj potom sa po nich pohybujú verejnou dopravou, je relatívne významný …
Aj keď nedisponujem nejakým presnejším číselným odhadom, môžem potvrdiť, že takých návštevníkov je veľa. Preto nová pekná cesta pomôže.

Aký podiel hrá cestovný ruch v hospodárstve Veľkého Slavkova?
Všetko určuje výborná poloha medzi Popradom a Vysokými Tatrami. Ťahúňom turizmu je u nás miestny salaš s ubytovaním, aj niektorými športovými atrakciami. Priťahuje najviac návštevníkov. Pre obec je dôležitý aj preto, lebo viacero Slavkovčanov v ňom nachádza prácu.

Priťahuje tento salaš aj ďalšie turistické investície?
Máme tiež niekoľko menších penziónov, ktorým sa tiež darí.

A ubytovanie v súkromí? Myslím na to, keď niekto v rodinnom dome vyčlení napríklad jednu izbu a prenajíma ju turistom.
Áno, aj po tejto príležitosti sa u nás ľudia obzerajú. Ak to takto rozmeníme na drobné, ešte lepšie vidíme, ako oprava cesty od električky podporí cestovný ruch.

Veľký Slavokov ponúka blízkosť Vysokých Tatier a zároveň krásne vidiecke scenérie a atmosféru.

Aké plány v súvislosti s MAS ešte máte?
Môj veľký osobný sen, ale tak,
ako sa o tom rozprávame, aj čoraz viac ľudí, je rekonštrukcia obecného domu. Ide o krásnu budovu z prelomu 19. a 20. storočia, ktorú by bolo možno využiť na mnohé prospešné účely.

Na jazyku ste mali ešte jednu vec?
Chceli by sme postaviť námestie s kultúrnym pódiom, lavičkami, kde by sa mohli schádzať ľudia a tiež organizovať kultúrne podujatia. Ako jedna z mála obcí takéto námestíčko vôbec nemáme a to je škoda.

Na akej ceste sú tieto dva zámery?
Pri obecnom dome sa pozeráme skôr po podpore z Envirofondu. Na námestie potrebujeme najskôr kúpiť pozemok. Ak sa to podarí, možno nájdeme vhodnú výzvu práve v MAS.