Všetkým našim členom ProTatry, o.z. a partnerom želáme pokojné a požehnané Vianočné sviatky

a Šťastný nový rok 2020. Nech sa v ňom splnia všetky vaše želania a plány.

Váš Projektový tím.

Sviatočná atmosféra vládne aj v kancelárii MAS Pro Tatry v Tatranskej Lomnici.