DNA našej miestnej akčnej skupiny je viditeľne cyklistická. Prečo? Ako došlo k tomu, že práve rozvíjanie cyklistickej infraštruktúry bude jednou z našich hlavných priorít?

Keď naša miestna akčná skupina vznikala, tak sme mali predstavu, že sme v rekreačnom prostredí. Teda, že k nám chodia ľudia, aby sa u nás zastavili a relaxovali a veľkým trendom je dnes cykloturistika.

Prvým veľkým zámerom bolo mať v každej obci informačné centrá. Avšak nie také, že v drevenej búdke vám ponúknu letáčiky, ktoré i tak neskôr uložíte do šuplíka.

Vyspelá a smart

V myšlienkach sme si kreslili technologicky vyspelejšie smartcentrá, dnes už so štandardnými službami na mnohých miestach v zahraničí. V centrách by mali byť požičovne elektrobicyklov, nabíjačky, základné občerstvenie, nápoje.

Tieto centrá by mali byť interaktívne pospájané. Ak som v Gerlachove a chcem ísť na Štrbské Pleso, centrum mi dá informáciu, aké má čaká prevýšenie, koľko kilometrov v dĺžke, náročnosť trasy, či aktuálne počasie na trase. Kde môžem opraviť bicykel, ak dostanem defekt, kde ho všade môžem nechať.

V mnohých krajinách takzvaný bike-sharing funguje. Využitie nájde aj u nás.

Tieto centrá by mali byť rôznej veľkosti. Inú potrebu bicyklov a objem ďalších poskytovaných služieb bude mať Štrbské Pleso a inú Mlynčeky.

Toľko naše predstavy na samom začiatku.

Život prináša zmeny

A potom, ako to obvykle býva, život priniesol niekoľko zmien. Najskôr sme si uvedomili, je pekné mať takéto smartcentrá, ale najskôr treba mať cyklotrasy. Centrá budú žiť len vtedy, ak budú podporené cyklocestami. Tak sme sa začali orientovať na ich výstavbu a rozvoj. Ony sú pre nás alfou a omegou.

Dobré zmeny

Čo to ale znamená budovať cyklotrasy? V našom ponímaní je to sieť trás s jasnou koncepciou a logikou prepojenia. Chceme ich mať kvalitné, spĺňajúce základný štandard.

To znamená, že to nemôžu byť rozbité poľné komunikácie, vedené náhodnými smermi. Ale trasy plánované zámerne podľa racionálnych kritérií. Na ktorých budú napríklad označené body krajinného výhľadu, k dispozícii odpočívadlá, prístrešky pre prípad zlého počasia, lavičky a podobne.

Dopyt ľudí je obrovský

Týmto smerom nás viedli aj výzvy riadiaceho orgánu. On ovplyvnil vývoj našej vízie ešte v jednom dôležitom bode. Našu činnosť vyvíjame pre domáce obyvateľstvo, nie pre turistov.

Niekto sa teraz opýta, ako domáci ľudia profitujú z cyklotrás? Nuž, veľmi! Odpoveď azda ani netreba podrobne analyzovať. Stačí sa ísť pozrieť na cyklotrasy mesta Poprad, Svit, či Spišská Belá. Zbadáte to hneď.

Dopyt po cyklotrasách je pod Tatrami obrovský. Stačí sa na pár sekúnd postaviť na cyklotrasu spájajúcu Svit s Popradom a všetko vám bude jasné.

Popradčania a Svitovčania na ceste do práce, alebo za službami z jedného mesta do druhého, ak môžu, využívajú bicykel. Vo veľkom. Milujú tento spôsob prepravy.

Po rozvoji cyklociest je v Tatrách a pod Tatrami jednoducho obrovský dopyt práve zo strany našich obyvateľov. To sú pre nás dôležité skutočnosti, ktoré formujú a tvoria našu víziu.

Sieťovanie

V nej sa nachádza ešte jeden faktor, ktorý si málokto len tak uvedomí, ale je tiež veľmi dôležitý. Sieťovanie.

Tak, ako to robia „masky“

Pojem poznáme aj zo spojenia „sieťovanie masiek“, keď jednotlivé miestne akčné skupiny spolupracujú, stretávajú sa, vymieňajú si informácie.

Pro Tatry toto sieťovanie prenáša aj medzi obce na svojom územní a najmä medzi jej občanov.

Už toto nie je o tom, že nejaká obec si niečo samostatne postaví a potom sa tým bude chváliť. Pri stavbe siete cyklotrás je vzájomná spolupráca a spoločná práca, či plánovanie medzi obcami nevyhnutná.

A teraz to najdôležitejšie sieťovanie

Výsledné snaženie tak na konci dňa prepojí občanov. Napríklad, ľudia z Gerlachova sa častejšie dostanú do Batizoviec a do Svitu, vzájomne sa stretnú a mnohí aj spoznajú. K týmto cieľom smerujeme a na nich pracujeme.

Ladislav Sisák, manažér kancelárie Miestnej akčnej skupiny Pro Tatry