Daniela Ferková z kancelárie MAS Pro Tatry odpovedá na najčastejšie otázky záujemcov o podporu z fondov.

V októbri sa konzultujúci z radov podnikateľov najviac dopytovali na podopatrenie 6.4., teda na možnosti „Podpory na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností.

Otázky:

Čo sú opravené výdavky? Na aké projekty môžem žiadať nenávratný finančný príspevok?

Ide o oblasť činností, spojených s vidieckym cestovným ruchom a agroturistikou. Projekty môžu byť zamerané na vytváranie podmienok pre rekreačné a relaxačné činnosti, vrátane podmienok na vzdelávanie a konferenčné priestory.

Môže ísť o výstavbu, alebo rekonštrukciu ubytovacích zariadení, ako aj toho času nevyužívaných objektov. A to všetko s kapacitou od 5 do 30 lôžok.

Podmienky sú presne definované. Všetky vaše otázky, pochybnosti, nápady s vami radi preberieme.

Kedy nemôžem žiadať o príspevok?
V Tatrách narážame práve na tú kapacitu lôžok. Mnohým podnikateľom, ktorí majú zariadenia s viac ako 30 lôžkami, musíme povedať, že o príspevky žiadať v rámci programu nemôžu.

Aké je financovanie podpory?

V odbornej hantýrke to nazývame intenzita pomoci, v ľudskej reči môžeme otázku vyjadriť nasledovne: Koľko prispeje Európska únia a koľko musí vložiť do projektu vlastných zdrojov žiadateľ?

Nuž, EÚ v podopatrení 6.4 poskytne 55% z celkových nákladov projektu, 45% musia pokryť vlastné zdroje.

Na konzultácie môžete prísť do našej kancelárie. Ak si to vyžaduje problematika, vieme prísť aj za vami do terénu.

Ako funguje refundácia podpory, kedy dostanem peniaze na účet?

Po realizácii projektu, v tomto prípade napríklad po dokončení a skolaudovaní stavby.

Aká je výška príspevku, o koľko môžem žiadať?

Od 10 tisíc do 100 000 eur na jeden projekt. Teda interval má aj minimálnu, aj maximálnu hranicu.

Musím vytvoriť pracovné miesto?

Áno, to je filozofia EÚ. Poskytne finančný príspevok, ale sleduje tým rozvoj regiónu, nielen rozvoj podnikania jedného subjektu. Ide o dôležitú podmienku.

Ilustračný obrázok. Podopatrenie 6.4 chce v turizme podporiť malé a stredné podnikanie.

Aké sú podmienky udržateľnosti?

Pracovné miesto sa musí udržať aspoň tri roky, celý projekt 5 rokov. Inými slovami, napríklad pri stavbe rekreačnej chatky ju môže žiadateľ predať až po 5 rokoch.

Pre aké činnosti nemôžem v rámci schémy 6.4 žiadať príspevok?

Mali sme tu niekoľko dopytov od podnikov, ktoré vyrábajú potraviny, koláče. Potravinárstvo je ale z tohto programu vylúčené.