Po obciach a farmároch sa dočkali príležitosti aj podnikatelia s nápadmi v cestovnom ruchu. MAS Pro Tatry vyhlásila výzvu na podporu agroturistiky.

Konkrétne ide o výzvu 6.4 z programu PRV s názvom „Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností“. Jej podstatou je podpora činností, spojených s vidieckym cestovným ruchom a agroturistikou.

„Šité“ na naše územie

Manažér kancelárie MAS Pro Tatry Ladislav Sisák hovorí, že zameranie a podmienky výzvy sú akoby „šité“ na naše územie pod Tatrami.

„Pretože turizmus je jedno z najdôležitejších odvetví v našom regióne. Zároveň výzva nepodporuje veľké megalomanské projekty so stovkami lôžok, ale naopak, malé vidiecke prevádzky. Takto pomôže rozvíjať cestovný ruch aj v menších dedinkách pod Tatrami,“ vysvetľuje.

Spojenie krásy Tatier a vidieckej atmosféry láka mnohých turistov. Tejto príležitosti sa chytá aj Veľký Slavkov, kde čoraz viac ľudí má záujem ubytovávať v súkromí, alebo prevádzkovať turistické zariadenia.

Kľúčové kritérium: počet lôžok

Žiadatelia môžu žiadať príspevok na stavbu, alebo rekonštrukciu ubytovacích zariadení s počtom lôžok 5 až 30. Príspevok možno použiť aj na nákup vnútorného vybavenia, technológií a strojov, spojených s činnosťami vidieckeho turizmu.

Pre ľudí so zníženou schopnosťou pohybu

Daniela Ferková z kancelárie našej Miestnej akčnej skupiny (MAS) oceňuje, že výzva myslí aj na projekty, ktoré majú dlhodobý potenciál pomáhať osobám so zdravotnými problémami a postihnutím. V takzvanej oblasti 2 výzva priamo podporuje podnikateľské zámery, ktoré prinášajú prospech ľuďom so zníženou schopnosťou pohybu.

Stará Lesná, sídlo našej MAS, je ďalší príklad obce, ktorá sa orientuje na cestovný ruch.

Aj hipoterapia

Čo má s týmito činnosťami spoločné agroturistika?

Daniela Ferková uvádza jeden príklad za všetky: „Podmienky výzvy dovoľujú poskytnúť príspevok napríklad na stavbu zariadení, ktoré umožnia poskytovať hipoterapiu, teda istú formu fyzioterapie pomocou jazdy na koni,“ spresňuje.

Hipoterapia za roky preukázala pozitívne účinky na zdravie. Nová výzva umožňuje podporiť aj túto aktivitu. Foto: Shelley Gregory CC.

Možno zopakovať, výzva úzko korešponduje so stratégiou a cieľmi našej miestnej akčnej skupiny. Ako nedávno uviedol predseda Pro Tatry Peter Duda, MAS Pro Tatry chce podporovať najmä menšie aktivity, ktoré okrem iného zachovávajú vidiecky ráz prostredia.

Inovatívne projekty ako hipoterapia môžu pomôcť odlíšiť sa menším subjektom cestovného ruchu od veľkých hráčov a získať tak pre seba verných klientov, teda návštevníkov, prichádzajúcich do tatranského regiónu.

Expertka: Malé projekty, veľký úžitok

Nastavenie podmienok výzvy sa pozdáva aj odborníčke na turizmus a predsedníčke Komisie cestovného ruchu mesta Vysoké Tatry Lucii Dubielovej. „Malé projekty, ako napríklad spomínaná hipoterapia, majú význam. Prevádzkujú ich domáci obyvatelia, čo je samo o sebe dôležité a takisto rozšíria ponuku služieb aj klientom veľkých hotelov.“

Lucia Dubielová
Šéfka Komisie cestovného ruchu Lucia Dubielová. Zhodou okolností za relaxom tiež chodí ku koňom.

Veľkí hráči podľa nej nemajú často vôľu a možnosti venovať sa takýmto špecifickým aktivitám. „Pre nich ide často o málo ziskové zámery, avšak pre domácich, a takých príkladov je mnoho, vedia byť dostatočným príjmom obživy. Často aj pre celú rodinu.“

Nehovoriac o tom, že domáci do toho vkladajú aj svoje srdce, vášeň, vedomosti, čo sa odzrkadlí na kvalite produktu.

K dispozícii 825 600 eur

Čísla a fakty. Na túto výzvu 6.4 má MAS Pro Tatry k dispozícii balík 825 600 eur. 206 400 eur z toho poskytuje štátny rozpočet, zvyšok ide zo zdrojov PRV.

Minimálna žiadaná výška nenávratného finančného príspevku dosahuje 10 tisíc eur, maximálna 100 tisíc. Spoluúčasť podnikateľa musí byť najmenej 45%.

Tieto čísla určujú aj minimálnu a maximálnu hodnotu projektu 18 182 € a 181 818 €. I pri tejto výzve základnou podmienkou obdržania príspevku ostáva vytvorenie aspoň jedného pracovného miesta na dva roky. Podmienky výzvy vzhľadom na povahu odvetvia dovoľujú po prepočte aj tvorbu sezónnych pozícií. Projekt sa musí taktiež realizovať na území MAS Pro Tatry.

Kompletné znenie výzvy s príručkou a prílohami nájdete tu. Dátum uzavretia výzvy je 27. júla 2020. Prípadné aktualizácie ku výzve a priebeh ostatných výziev možno sledovať v sekcii https.www.protatry.sk/vyzvy-prv.