Prinášame zoznam aktívnych Miestnych akčných skupín v Prešovskej župe.

Často v našich príspevkoch spomíname takzvanú Prešovskú anténu, koordinačný orgán pre miestne akčné skupiny, pôsobiace v Prešovskej župe.

Zistili sme však, že na internete chýba prehľadný a ľahko dostupný zoznam miestnych akčných skupín, pôsobiacich v Prešovskom kraji. Oddnes ho môžete nájsť na webe Pro Tatry.

Ide o aktívne miestne akčné skupiny, ktorých činnosť bola schválená pre Programovacie obdobie 2014-2020.

Zoznam MAS v PSK:

MAS Pod hradom Čičva
Sídlo: Kladzany (Okres Vranov nad Topľou)
Web: http://mascicva.sk/

Občianske združenie MAS Domaša
Sídlo: Stropkov
Web: https://www.masdomasa.sk/

MAS Dukla
Sídlo: Kružlová (Okres Svidník)
Web: http://masdukla.sk/

MAS Horný Šariš – Minčol
Sídlo: Ľubotín (Okres Stará Ľubovňa)
Web: http://masmincol.sk/

MAS Horná Topľa
Sídlo: Rokytov (Okres Bardejov)
Web: https://www.mashornatopla.sk/

Miestna akčná skupina LABOREC
Sídlo: Krásny Brod (Okres Medzilaborce)
Web: http://www.maslaborec.sk/

MAS LEV
Sídlo: Levoča
Web: http://www.maslev.sk/

Miestna akčná skupina Ľubovniansko
Sídlo: Kolačkov (Okres Stará Ľubovňa)
Web: http://maslubovniansko.sk/

MAS Partnerstvo Bachureň
Sídlo: Renčišov (Okres Prešov a Sabinov)
Web: https://bachuren.sk/

MAS Občianske združenie „Partnerstvo pre región“
Sídlo: Hniezdne (Okres Stará Ľubovňa)
Web: https://pprmas.sk/

MAS Pod Vihorlatom
Sídlo: Snina
Web: https://www.maspodvihorlatom.sk/

MAS Pro Tatry
Sídlo: Stará Lesná (Okres Poprad a Kežmarok)
Web: https://www.protatry.sk/

MAS Sabinovsko
Sídlo: Sabinov
Web: https://www.massabinovsko.sk/

MAS Sekčov Topľa
Sídlo: Raslavice (Okres Bardejov)
Web: http://massekcovtopla.sk/

MAS Skala
Sídlo: Chminianska Nová Ves (Okres Prešov)
Web: http://www.masskala.sk/

MAS Spiš
Sídlo: Žakovce (Okres Žakovce)
Web: https://www.masspis.sk/

MAS Stráže
Sídlo: Terňa (Okres Prešov)
Web: http://www.masstraze.sk/

MAS Šafrán
Sídlo: Šarišská Trstená (Okres Prešov)
Web: https://www.massafran.sk/

MAS Tatry Pieniny LAG
Sídlo: Spišská Stará Ves (Okres Poprad, Kežmarok a Stará Ľubovňa)
Web: http://www.tatry-pieniny.com/

MAS Topoľa
Sídlo: Giraltovce (Okres Svidník)
Web: https://mastopola.sk/

MAS Tri Doliny
Sídlo: Ohradzany (Okres Humenné)
Web: https://www.mastridoliny.sk/

MAS Tri Prúty
Sídlo: Záborské (Okres Prešov)
Web: http://mastripruty.sk/

Súvisiace články:
Kde hľadať ďalšie informácie o problematike MAS?