Podnikáte v poľnohospodárstve? Plánujete investovať? Pomohol by vám v tom nejaký podporný impulz? Ak áno, tieto informácie sú pre vás.

Čo sa týka vyhlásených výziev, odchádzajúce leto v našej Miestnej akčnej skupine Pro Tatry, o.z. zdynamizovalo procesy.

Vyhlásili sme dve väčšie výzvy 7.2 PRV a 7.4 PRV, určené pre obce. Ešte lepšou správou je odpoveď obecných a mestských úradov v podobe pripravených projektov a zámerov.

Pre farmárov

Teraz prichádzajú na rad naši farmári a poľnohospodári. Slovkom naši myslíme všetky subjekty, podnikajúce v poľnohospodárskej prvovýrobe na území našej MAS.

Nová výzva

MAS Pro Tatry teraz pripravuje vyhlásenie výzvy 4.1 PRV: Podpora investícií do poľnohospodárskych podnikov.

Farmárom odporúčame spozornieť, lebo vymedzenie činností, na ktoré možno žiadať príspevok k investícii, sú celkom zaujímavé.

Aké projekty?

Konkrétne môže ísť o investície do technológií a stavieb v oblasti špeciálnej rastlinnej výroby, živočíšnej výroby, zlepšenia využívania závlah.

Program PRV podporuje špeciálnu rastlinnú výrobu. Špeciálnymi plodinami sú najmä zelenina, okopaniny, strukoviny, liečivé a aromatické rastliny, mak, ľan, pohánka, či proso.

Ide o príležitosť. Čoraz viac Slovákov sa totiž hnevá, ak v našich obchodoch nájdu cibuľu z Nového Zélandu, či fazuľu z Číny. Chcú domáce produkty.

Že sa oplatí skúšať, ukazuje príklad paradajok. Pred piatimi rokmi boli takmer všetky v našich obchodoch zo Španielska, dnes je drvivá väčšina slovenských.
Závlahové systémy vedia znížiť dopad extrémnych výkyvov počasia.

Takisto na projekty, ktoré povedú k zníženiu záťaže na životné prostredie, vrátane zaobstarania technológií na znižovanie emisných skleníkových vplyvov.

Znižovanie emisií sa týka aj agrosektora.

Tu to ale nekončí. Predmetom výzvy budú aj investície do skladovacích kapacít, pozberovej úpravy a odbytu.

Pripravovaná výzva podporí aj investície v pozberových úpravách.

Investície do inovatívnych technológií aplikácie organických a anorganických hnojív, ktorých cieľom je zlepšenie kvalitatívnych vlastností a úrodnosti pôdy a ochrana pred jej degradáciou.

Poslednou siedmou oblasťou sú investície do biomasy. Ide o pomoc pri založení porastov rýchlorastúcich drevín a iných trvalých energetických plodín a investície pri využití biomasy.

vrba biomasa
O biomasu sa nezaujímajú len jej spotrebitelia, ale aj pestovatelia.

Aké sú hlavné podmienky?

  • Musíte vytvoriť jedno pracovné miesto na dobu najmenej dvoch rokov.
  • Priemerná podpora na jeden projekt sa pohybuje okolo 66 tisíc eur.
  • Projekt možno podporiť maximálne do výšky 50 % celkových nákladov.
  • Posledná žiadosť o platbu schváleného projektu musí prebehnúť do 30. júna 2023.
Rastúci počet náročných klientov na Slovensku je príležitosť aj pre živočíšnu výrobu. Kto raz zbadal rozdiel farby vývaru z kvalitnej farmárskej a bežnej hydiny, si vyberá kvalitu.

Ak máte ďalšie otázky a potrebujete poradiť, prosím, neváhajte a kontaktujte našu kanceláriu MAS Pro Tatry.