Robíme dobré veci pre región a chceme ich robiť ešte viac.

Ak budete o chvíľu vyplňovať daňové priznanie a nie ste si istý, komu venovať 2 % z vašich daní, zvážte našu MAS Pro Tatry. Robíme dobré veci pre región a chceme ich robiť viac.

Zamestnanec, živnostník, alebo právnická osoba na Slovensku môže pri podávaní daňového priznania časť zaplatenej dane venovať ním zvolenej neziskovke.

Prečo pre MAS Pro Tatry? Na čo peniaze použijeme?

Robíme poradenskú činnosť pri rozvojových projektoch v regióne okresov Poprad a Kežmarok. Poskytujeme konzultácie farmárom, malým podnikateľom, občianskym združeniam a obciam. De facto cez fondové schémy na podporu vidieka nosíme peniaze do regiónu.

Aj vďaka našej činnosti sa cez mikro projekty krok po kroku postupne stáva život obyvateľov pod Tatrami príjemnejší a jednoduchší. Hovoríme tu o cyklotrasách, nových autobusových zastávkach, rekonštrukcii domov smútku, nových stratégiách pre cestovný ruch … .

Na chod kancelárie MAS

Všeobecne platí, že život OZ nie je jednoduchý. Rovnako aj fungovanie našej kancelárie je potrebné zabezpečiť.

Práve kvôli tomu, že manažujeme fondové schémy na podporu vidieka a regionálny rozvoj, sa ich nemôžeme zúčastňovať ako žiadateľ, alebo ani inak podnikať.

Preto nám pomôže každé euro, vieme ho využiť na chod kancelárie. Vďaka nej sme vám k dispozícii a môžeme sa púšťať i do ďalších nových projektov. Organizovať ešte viac aktivít. Nič z vyzbieranej sumy nie je určené na mzdy a odmeny zamestnancov OZ. Ale iba na nákup kancelárskych potrieb, publikačnú a organizačnú činnosť (poradenské stretnutia, workshopy atď.).

Konzultácia
Konzultujeme s každým záujemcom. Poradenstvo prebieha najmä telefonicky, emailom alebo osobne.

V poriadku, rozmýšľam, že by som prispel, ale mám ešte tieto otázky:

Nie sú organizácie, ktoré potrebujú moje peniaze predsa len viac?

Ak ste dlhodobým donorom inej organizácie, ktorá pomáha v inej oblasti života spoločnosti, tešíme sa a ďakujeme. Oslovujeme ľudí, ktorí by inak vo svojom daňovom priznaní príslušné darovacie políčko nevyplnili a ich 2 % prepadli štátu. To by bola podľa nás škoda.

Oslovujeme aj ľudí, ktorých organizácie aj vďaka našej činnosti získali peniaze na projekty. Ak budú mať chuť, môžu takto niečím prispieť späť, aby sme mohli ďalej pokračovať a pomôcť aj iným.

Nemá MAS Pro Tatry dostatok peňazí na svoju činnosť?

Ako takmer každé občianske združenie, aj pre nás je to každodenné prijímanie rozhodnutí, ako to urobiť, aby sme mohli ísť ďalej.

Aktuálne čerpáme peniaze z projektu na chod kancelárie, ktoré je povinne spolufinancované z členských príspevkov. Výška členských príspevkov je stanovená na minimum, ktoré postačuje na uvedené spolufinancovanie.

Iné možnosti, ako sme už spomenuli na začiatku, prakticky nemáme. Každý príspevok pomôže a vieme ho zmysluplne použiť.

Na našej činnosti nás teší, že všetko sa nakoniec viditeľne odzrkadlí v krajine. Cyklotrasy, rekonštrukcie kultúrnych domov v obciach, nové chodníky, nové autobusové zastávky, rozvoj CR…. chceme toho robiť viac a pokračovať v pomoci rozvoju nášho regiónu dlhodobo.

Rozhodol som sa, že MAS Pro Tatry prispejem. Čo mám urobiť?

Postup: Ako poukázať 2% z dane v roku 2021?

Postup je veľmi jednoduchý. Budete potrebovať tieto naše údaje:

Názov organizácie: Pro Tatry, o.z.
IČO: 422 324 31
Adresa: Stará Lesná 157
PSČ: 059 52

Veľmi zrozumiteľné a jednoduché návody, ako poukázať časť dane, nájdete na stránke portálov Rozhodni, alebo Slovensko.sk.

V princípe ale môžu nastať tri základné situácie:

Daňové priznanie si podávam sám

lebo ste napríklad živnostník, SZČO, alebo ako fyzická osoba máte viac príjmov.

  1. Vyplníte vyhlásenie na poukázanie podielu zaplatenej dane priamo v daňovom priznaní, dnes už vo väčšine prípadov do elektronického formulára na portále Finačnej správy.
  2. Vypočítate si 2% z dane, ktorá vám podľa priznania vychádza.
  3. Doplníte vyššie uvedené údaje našej organizácie Pro Tatry.
  4. Potom vyplnené daňové priznanie podáte do 31. marca príslušného roka.

Ak potrebujete podrobnejší návod, alebo by ste narazili na problém, ďalšie vysvetlenia nájdete tu. Netreba sa báť, je to jednoduché!

Daňové priznanie za mňa podáva zamestnávateľ

Týka sa to väčšiny ľudí v bežnom pracovnom pomere.

  1. Vášho zamestnávateľa, väčšinou účtovníčku firmy požiadate o potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo zamestnania.
  2. Vyplníte špeciálne tlačivo „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane“. Kliknite na linku, je krátke a jednoduché.
  3. Spolu so spomínaným potvrdením od zamestnávateľa o zaplatení dane ho podáte do 30. apríla príslušného roka osobne, alebo poštou na ktorýkoľvek daňový úrad v SR.
  4. Dôležité vedieť! Aby ste mali istotu, že vám zamestnávateľ bude môcť vystaviť spomínané potvrdenie, do 15. februára ho (účtovníka firmy) treba požiadať o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.

Úplne podrobný návod pre zamestnancov nájdete tu.

Som majiteľ S.R.O., alebo štatutár inej právnickej osoby, ktorá platí daň z príjmu

Postup je takmer totožný ako pri občanovi, ktorý si daňové priznanie podáva sám. Priamo do daňového priznania treba zadať vyššie spomenuté identifikačné údaje Pro Tatry, o.z., prípadne ďalších organizácií, ktorým darujete peniaze.

Podrobnejšie informácie nájdete tu.

Ak by ste chceli vedieť ešte viac o činnosti a aktivitách našej MAS Pro Tatry, odporúčame pozrieť si ďalšie sekcie nášho webu, ako napríklad Výzvy, Aktuality, O nás.