V živote slovenských MAS dochádza k zmene. Ich chod už nebude financovať Program IROP. Prečo a čo to všetko znamená, vysvetľujeme v článku.

Chod a činnosť slovenských akčných skupín (MAS) doteraz financovali fondy z Programu regionálneho rozvoja (IROP), ktoré riadi Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI).

Teraz sa všetko mení. Finančne bude činnosť MAS po novom zabezpečovať rezort pôdohospodárstva, presnejšie jeho Program rozvoja vidieka.

Išli sme do Prešova

Podrobnosti „maskám“ z Prešovskej župy cez telemost v Prešove vysvetľovali zástupcovia oboch programov. Podujatie organizovali Národná sieť vidieka a jej Prešovská regionálna anténa.

IROP sa chce špecializovať na iné

Zástupca Programu IROP Albert Németh povedal, že najmä pre nedostatok pracovníkov a množstvo iných úloh sa chcú viac orientovať na projekty vyšších finančných objemov s väčším regionálnym dosahom. Projekty MAS bývajú práve tie menšie a početnejšie, kde sa dotácie pohybujú do 100-tisíc eur.

Riadiť a realizovať aj takéto „menšie“ projekty je ale priamy záväzok Slovenska voči Európskej komisii.

Sisák z Pro Tatry: „Ide tu o LEADER“

„Nejde tu len o tento záväzok, ale najmä o správnu a užitočnú vec pre krajinu. O tom hovorí princíp Leader, identifikovať potreby zdola nahor. Ľudia na vidieku vedia najlepšie, čo potrebujú. Preto je rovnako dobre, ak práve oni posunú tieto informácie vyšším inštitúciám. Bolo by správne, aby tie potom na základe týchto dát určovali a dizajnovali eurofondové výzvy,“ hovorí manažér našej kancelárie MAS Pro Tatry Ladislav Sisák. Veď práve na základe myšlienok LEADER vznikli v EÚ miestne akčné skupiny, aby ich mohli napĺňať.

Prichádza PRV

Riadenie a financovanie chodu MAS teda preberá Program rozvoja vidieka. „Pre nás je veľmi dôležité, že takto sa spustí nové financovanie takzvaného chodu MAS III. Pretože slovenské masky potrebujú pokračovať ďalej a neistota vo financovaní ich teraz na škodu veci brzdí,“ spresňuje ekonomická manažérka MAS Daniela Ferková.

Slovensko nechce prísť o peniaze

Ak by sa problém s financovaním MAS nevyriešil, slovenský vidiek a regióny by prišli o milióny eur európskych fondových peňazí. Inak povedané, niektoré programy musia v EÚ realizovať „masky“.

Aktualizujeme stratégiu, podstata ostane

Technicky bude zmena pre slovenské MAS vrátane našej predstavovať istú prácu navyše. Budeme musieť napríklad aktualizovať naše stratégie.

„Nepôjde ale o radikálne zmeny, veď tak by sa fungovať ani nedalo. Pôjde skôr o úpravy, ktoré prináša život,“ dodáva Sisák.

Hovorí sa, že v jeseni sa toho veľa nedeje. V živote MAS áno, prichádza zmena vo financovaní.

Obce majú záujem

Jeden príklad za všetky. „Ubytovacie zariadenia teraz prerušujú kvôli tretej vlne pandémie prevádzku. Majú čo robiť, aby udržali svoje podnikanie, preto je logické, že nemyslia teraz na nové extra investície a nežiadajú o dotácie z príslušných výziev na podporu cestovného ruchu,“ dôvodí manažér Sisák. V takom prípade má zmysel presunúť peniaze z týchto výziev napríklad obciam, ktoré majú pripravený zásobník projektov.

Prvé informácie, čakáme na ďalšie

Po prešovskom seminári máme prvé informácie ohľadne zmien, čakáme na ďalšie. Zástupcovia programu PRV, ako aj Poľnohospodárskej platobnej agentúry nám naznačili obrysy, akou cestou pôjdeme. Potrebujeme vedieť ešte detaily.

Cyklotrasy, jedna z hlavných strategických tém MAS Pro Tatry. Veríme, že zmeny prispejú aj k ich rozvoju.

V Bratislave to už vyskúšali

Nakoniec nejde o úplnú novinku. „Chod štyroch MAS v Bratislavskom kraji už PRV nejaký čas financuje, preto nejde o zmenu ako sa vraví, úplne na zelenej lúke,“ spomína pilotný projekt zo západu krajiny ekonomická manažérka Daniela Ferková.

Ako bude táto zmena ďalej prebiehať a najmä, čo konkrétne prinesie potencionálnym žiadateľom o peniaze z fondov, vás budeme ďalej informovať na našom webe a Facebooku.