Gerlachov má na južnom konci nový chodník. Jeho výstavbu financoval program z výzvy MAS Pro Tatry. Úžitok pre ľudí je hneď viacnásobný. Poďme si jeho prínosy vymenovať.

Po období dvojročnej, najmä administratívnej roboty, keď „masky“ na Slovensku museli riešiť mnohé „pôrodné“ prekážky a žiadny hotový hmatateľný výsledok v teréne sme nemali, bol výjazd do Gerlachova veľkým povzbudením. Veď konkrétne projekty, stavby, rekonštrukcie, realizácie sú to, prečo MAS existujú. Dôvod, prečo každý deň otvárame dvere našej kancelárie.

Aktualizácia a upresnenie: Aby čitateľ chápal kontext situácie tohto článku, treba spomenúť, že Program PRV refunduje nenávratný finančný príspevok až po ukončení projektu, v tomto prípade po dokončení stavby chodníka. Nateraz k refundácii zatiaľ ešte nedošlo, preto fakticky platí, že stavba chodníka je do tejto chvíle financovaná z obecného rozpočtu. Vo chvíli, keď k refundácii dôjde, túto aktualizáciu vymažeme.

Prínosy viacnásobné

Ďakujeme za možnosť vyjadriť našu radosť. Tú budú mať, veľmi dúfame, aj obyvatelia a návštevníci Gerlachova.

Prečo? Prínosy stavby analyzovali na obecnom úrade ešte pri rozhodovaní, kam peniaze z výziev MAS nasmerovať.

„Uvažovali sme o rekonštrukcii autobusovej zastávky, inštalácii kamerového systému a stavbe chodníka,“ spomína na rok 2019 starosta Gerlachova Ján Hroboň (na úvodnej snímke s Barborou Čarnogurskou z kancelárie MAS Pro Tatry).

Najväčší, viacnásobný úžitok pre súčasnosť, ale aj z hľadiska budúcich projektov, sa z trojice v užšom výbere jednoznačne ukázal pri chodníku pri ceste smerom na Svit.

Hotový. Prvý veľký obecný projekt z výziev našej MAS dokončili v júni tohto roku.

Pri futbalovom ihrisku, družstve, penzióne

Vysvetľuje starosta Hroboň.

„Chodník spája obec s futbalovým ihriskom, ktorý je okrem zápasov a tréningov dejiskom tiež mnohých kultúrnych podujatí. V zime je na mieste populárne klzisko,“ hovorí.

Stavba zvyšuje bezpečnosť obyvateľov, vrátane najmladších, ktorí napríklad chodia na futbalové tréningy. Doteraz museli ísť po hlavnej ceste, teraz už pokojnejšie mimo nej po novom chodníku.

Chodník spája multifunkčný areál futbalového ihriska s obcou.

Bezpečnejšie

Okrem ihriska chodník s jadrom obce spája aj autobusovú zastávku, vchod do areálu poľnohospodárskeho družstva, obďaleč je tiež jeden z najväčších penziónov v obci. Chodník tak pomôže cestujúcim autobusmi, pracujúcim na farme, výrobnom drevárskom podniku, ubytovaným turistom, športovcom, návštevníkom futbalových zápasov a kultúrnych akcií.

Známa „sedemdvojka“

Pri tomto zozname je už jasné, prečo sa chodník javil ako najefektívnejšia možnosť využitia peňazí z programu PRV v gescii našej MAS. Konkrétne išlo o známu výzvu Podopatrenia 7.2 Podpory na investície do vytvárania, zlepšovania, alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z OZ a úspor energie.

Spomenutým ale plány s chodníkom pre obec nekončia. Pri stavbe chodníka v Gerlachove mysleli tiež na budúce napojenie obce na susedné Batizovce cyklistickou trasou. Chodník môže byť jej začiatkom.

Chodník pomôže aj ľuďom pracujúcim v areáli PD a cestujúcim autobusmi.

Na bicykli do práce

Aj pre stavbu tejto cyklotrasy majú Gerlachovčania viac dôvodov. Budú ju môcť využívať obyvatelia obce na ceste do práce do Svitu, tak ako to dnes už robia z Batizoviec. Stavbou trasy by sme sa ako obec zároveň napojili na jednu z najhustejších sietí cyklotrás mesta Svit.

Lídrom v cyklodoprave je Svit

Zo Svitu sa na cyklotrase dostanete do Popradu, Spišskej Teplice, Lopušnej doliny, či Lučivnej. V regióne okresu Poprad je Svit spolu s Popradom v cyklodoprave jednoznačný líder.

Trasa by Gerlachov zatraktívnila aj v očiach turistov. Svit a populárne štrkoviská by boli na dosah aj na dvoch kolesách. Cestovný ruch je pre obec už teraz vďaka jednému veľkému hotelu, penziónom a ubytovaniu v súkromí významným odvetvím a možnosťou zárobku pre jej obyvateľov.

Plánovaný cyklochodník podľa starostu zvýši aj bezpečnosť cyklistov, lebo cesta do Batizoviec, hoci na nej zatiaľ nie je extrémne hustá premávka, je relatívne úzka. Čo je dobré, túto úlohu zvýšenia bezpečnosti aspoň vo svojom úseku na začiatku obce nateraz plní nový chodník.

„Áno, môžete na ňom prechádzať aj na bicykli,“ potvrdzuje starosta. Smerom do Vysokých Tatier je už cesta trocha širšia, tam stavba cyklotrasy je o čosi menej akútna, ako na južný smer.

Manažér kancelárie MAS Pro Tatry Laco Sisák neskrýval emócie radosti. Dokončenia prvého projektu sa nevedel dočkať.

Začínajú „projektovkou“

Práve tento rok Gerlachov podnikol prvé výraznejšie kroky pre stavbu tohto cyklochodníka do Batizoviec. Spolu s nimi získal z prostriedkov prešovskej župy 16-tisíc eur na tvorbu projektovej dokumentácie.

„Náklady na stavbu samotnej cyklotrasy budú samozrejme rádovo vyššie. Bude nutné jedno premostenie ponad vodný tok, dĺžka nie je malá. Chceme byť ale čo najlepšie pripravení, ak sa vyskytne nejaká možnosť financovania,“ dôvodí starosta. Na druhej strane z obecných peňazí by bolo ťažké financovať vypracovanie dokumentácie. „Musíme obracať každé euro, ťažko by bolo zdôvodniť výdavok na stavbu, kde dátum prvého výkopu je úplne neznámy. Preto sme radi tejto možnosti z PSK,“ spresnil.

Nie je súčasťou kostrovej siete

Trasa nie je súčasťou kostrovej siete cyklotrás PSK. Ide o dokument a plán hlavných cyklotrás prešovskej župy vrátane jej základných parametrov. To bol podľa Hroboňa ďalší dôvod vytvoriť dokumentáciu po vlastnej linke a nenechávať nič na náhodu. Iniciatívou naväzujú aj na dávnu myšlienku cyklotrasy Poprad, Gerlachov a Vysoké Tatry, ktorá v médiách a verejnosti rezonovala v roku 2011.

Do centra cez bočné uličky

Na novom chodníku sa vám automaticky vynorí otázka, bude pokračovať ďalším úsekom ďalej do centra obce? Tu starosta Hroboň predstavuje iné riešenie. Kvôli malej šírke hlavnej cesty, blízkosti domov a položeným sieťam by pokračovanie v stavbe chodníka smerom na sever bolo obtiažne.

Do centra cez romantické bočné uličky. Bezpečnosť chodcov je od mája v Gerlachove vyššia.

„Na konci chodníka ale stačí odbočiť doľava a do centra sa dostanete bočnými uličkami. Je to možno o nejakých málo 300 metrov dlhšie, ste ale mimo hlavnej cesty so zvýšením bezpečnosti, ktorú to prináša,“ vysvetľuje Hroboň.

Chodník v číslach

Nový chodník je dlhý 186,46 metra, široký 1,5 metra. Povrch tvorí dlažba sivej farby. Nenávratný finančný príspevok z výzvy 7.2 PRV tvoril 25 875 eur. Išlo o celú hodnotu projektu, potrebná spoluúčasť bola nula.