Po dvoch rokoch práce v kancelárii MAS Pro Tatry od nás odchádza naša, do konca roka stále ešte kolegyňa, Daniela Ferková. V rozhovore opisuje prácu, hovorí, čo jej bude najviac chýbať, spomína na zážitky.

Pre všetkých, ktorí sa zaujímajú o problematiku Miestnych akčných skupín (MAS), je tento rozhovor výborná možnosť nazrieť do ich zákulisia. Daniela rozpráva pútavo, nevyhýba sa žiadnej otázke.

Poďme na začiatok. Ako sa stane, že sa niekto ocitne v MAS? Teda vy?
Pracovala som aj s eurofondovými projektami v samospráve a keď som sa rozhodla zmeniť zamestnanie, dostala som tip, že v MAS Pro Tatry hľadajú ekonomickú manažérku. Tak som poslala životopis.

Predtým ste počuli o existencii MAS?
Áno, vedela som, že existujú. Ale bez väčších podrobností.

Dnes táto veta už asi neplatí. Stala sa z vás expertka na regionálne eurofondy pre podporu vidieka a princípy LEADER?
Za expertku sa nechcem označovať, ale zručností a vedomostí, ktoré som si musela osvojiť, bolo celkom dosť (smiech).

S kolegami z kancelárie Jankou Budzákovou a Ladislavom Sisákom.

Problematika a riadenie projektov MAS sú v istom zmysle komplikované. Aký bol začiatok?
Hodili vás v kancelárii rovno do bazéna, alebo vás učili plávať postupne?
Môžem len ďakovať. V kancelárii boli ľudia, ktorí sa vyznali a ktorí sa mi snažili všetko vysvetliť, trpezlivo, bez stresu. Inga Pavliková, Danka Osifová a Ladislav Sisák. Z môjho pohľadu sme si hneď ľudsky sadli, čo tiež vplýva na to, ako rýchlo sa učíte.

Nám, čo máme blízko k MAS, ale nepracujeme v nich, vysvetlite, čím sa zaoberá ekonomická manažérka takejto kancelárie?
Venuje sa rôznym veciam, tomu, čo práve treba. Dominantné sú však kontroly prijatých žiadostí, kontroly verejných obstarávaní, príprava výziev a komunikácia s riadiacimi orgánmi eurofondových programov. (V prípade MAS ide o Poľnohospodársku platobnú agentúru a ministerstvo MIRRI, poznámka) Dosť času zaberie aj poradenstvo a konzultácie s potencionálnymi žiadateľmi.

Spomienok na prácu v kancelárii je veľa.

Čo bola vaša prvá väčšia úloha, alebo projekt?
Ako úplne prvé ma čakalo (zrealizovať, pozn.) jedno verejné obstarávanie. Tie som robila aj v predošlej práci a tak som dúfala, že práve im sa vyhnem (smiech). Prvá väčšia úloha bola ale príprava výzvy, ktorú MAS išla práve vyhlásiť.

To je celkom zaujímavé a kreatívne, nie? To už mi viac pripomína to spomínané hodenie do vody v bazéne, či …?
Kreatívne možno až tak nie, postupujete totiž podľa manuálov riadiaceho orgánu, takzvaných musterov. Avšak dôležité, to áno. Veď vyhlasovanie výziev je jedna z hlavných dôvodov existencie MAS. Áno, mala som z toho taký pocit, že robím na niečom reálnom… vlastne to bolo na tom celkom zaujímavé.

Čo najviac vás vtedy na príprave výzvy zaujalo?
Hoci MAS Pro Tatry pred mojím príchodom aktívne fungovala viac ako dva roky, práve keď som prišla, konečne po mesiacoch príprav začala vyhlasovať výzvy. Tak som rovno vhupla do fázy, v ktorej v MAS Pro Tatry dlho chceli byť a pripravovali sa na ňu.

Znalosť problematiky eurofondov a schopnosť rýchlo sa orientovať v metodických príručkách. Aj to si odnáša Daniela z pôsobenia v MAS Pro Tatry.

Z toho, čo zatiaľ hovoríte, je práca v kancelárii MAS skôr monotónna, alebo rozmanitá?
Na prvý pohľad pôsobí monotónne, niektorým procesom sa nevyhneme. Robíme však aj iné. Animácie, propagáciu činností, školenia, výjazdy do terénu. Plus je tu jedna vec, ktorá vás vždy z rutiny zaručene vyberie von.

Čo to je?
Konzultácie s potencionálnymi žiadateľmi o nenávratné finančné príspevky. S ľuďmi, ktorí rozmýšľajú nad našimi výzvami.

Ako presne narušujú kancelársku rutinu?
Človek je niekedy zahltený robotou a do toho niekto zavolá. Chce vysvetliť nejasnosti, možnosti ohľadom výziev. Najskôr si človek pomyslí, že ho to vyruší v práci, musíme zatvoriť jeden šanón a otvoriť druhý. Avšak vďaka konzultáciám
som sa dozvedela, akým veciam v regióne sa chcú ľudia venovať, či už ide o podnikateľov, alebo obce. Kam sa región pod Tatrami uberá a aké majú ľudia nápady.

Rada by s ľuďmi z MAS ostala v kontakte.

Čo ste zistili? Kam smeruje náš región pod Tatrami?
Vnímam obce a starostov, že sa naozaj snažia, sú veľmi aktívni. Vidno, že chcú obce zveľaďovať.

A podnikatelia?
To isté. Záujemcovia a záujemkyne o fondy boli a sú veľmi aktívni. Bohužiaľ, tie podmienky výziev sú našité niekedy veľmi konkrétne. Nie vždy sa ich nápady na ne „trafia“, nie vždy sa dajú zrealizovať aj s pomocou eurofondovej dotácie.

Je vtedy pracovníkovi kancelárie trocha smutno?
My začíname rozmýšľať, kresliť rôzne alternatívy, ako projekt inak uchopiť, aby splnil podmienky výzvy. Hoci sa to nie vždy dá, skúsime to.

Občas som vás videl plniť aj netradičné úlohy. Napríklad stáť za prezentačným stánkom na Agrogomplexe v Nitre. Bolo takých misií mimo bežný deň veľa?
Áno, aj nie. Masky potrebujú propagovať svoju činnosť, žiaľ pandémia mnoho týchto animačných aktivít prerušila. Ľutujem, že sme nemohli byť tvárou v tvár ľuďom na viacerých jarmokoch, ísť na výjazd s členmi MAS do zahraničia. Aj ten Agrokomplex sa kvôli covidu udial v obmedzenom režime.

Na čo budete v súvislosti s MAS najradšej spomínať?
Na stretnutia s kolegami z iných MAS, to bol azda najväčší bonus tejto práce. Títo ľudia sú profesionáli a profesionálky, zapálení pre MAS, veľmi rozhľadení, s ľudským prístupom. Najviac kolegov som spoznala z prešovského kraja, ale aj Liptova, Rajeckej doliny. Dúfam, že s mnohými ostaneme spolu v kontakte aj naďalej.

Daniela odovzdáva agendu a cenné rady svojej nástupkyni v kancelári MAS Barbore Čarnogurskej.

Ktorá zo získaných zručností sa vám v ďalšom pôsobení zíde, povedzme, že najviac?
Spoznanie eurofondov z tej druhej strany, ako to funguje na strane tých, ktorí posudzujú žiadosti a udeľujú dotácie. Predtým som bola na strane žiadateľov a znova sa tam vraciam.

Čo idete robiť?
Idem do organizácie, ktorá sa venuje rozvoju smart riešení v našich mestách a obciach. Ostávam v regióne a keby z MAS potrebovali radu, alebo pomoc, som na telefóne.

Bolo počas v práce v MAS niečo veľmi ťažké, že ste až zúfalo začali búchať do stola?
Stôl takto trpieť nemusel (smiech), ale asi nespomeniem nič prekvapivé. Hlavný kameň úrazu je zatiaľ stále zvýšená a zbytočná byrokracia eurofondov.

Pri kontrole žiadostí.

Vás teda niečo len tak nenahnevá?
Mrzelo ma, keď z riadiaceho orgánu prišla správa, že pre vysokú chybovosť dokumentov budú organizovať školenie. To, že bude školenie ma samozrejme teší, ale použitie toho slova chybovosť nie.

Prečo?
Lebo naznačuje akúsi neprofesionalitu ľudí v MAS, ale ide o akýsi jednostranný pohľad. Pretože manažéri a manažérky MAS robia maximum, pre prácu neraz obetujú kopec vlastného voľného času. Tú „chybovosť“ často odstránilo krátke školenie, možno ho len bolo treba zorganizovať pred zavedením nejakej novinky a nie po nej. Takých nepríjemných chvíľ bolo ale pomenej, radšej by som spomenula momenty, keď sa z práce v MAS teším.

To je kedy?
Ako keď napríklad teraz zavolá starosta z členskej obce a oznámi, že projekt, ktorý sme kontrolovali, bol na PPA schválený. Niekedy sa to možno deje pomalým tempom, ale ak raz už máme hmatateľný výsledok, tešíme sa.

Aké rady by ste dali vašej nasledovníčke?
Nech sa vždy pýta, keď je problém. Všetko jej nechávam v počítači. Chcem, aby si MAS vôbec nevšimla, že idem preč. Môžem povedať ešte niečo na záver?

Samozrejme.
Chcem poďakovať manažérovi kancelárie Lacovi Sisákovi.
To, akú pracovnú pohodu vytvoril, ako ľudsky zjednodušoval stresové pracovné situácie, bolo veľmi pozitívne a užitočné. Tiež ďakujem predsedovi MAS Petrovi Dudovi za príležitosť pracovať pre Pro Tatry. O.z. MAS veľmi držím palce, aby zrealizovala všetky kvalitné projekty, ktoré prídu do kancelárie.

Ladislav Sisák

Slovo manažéra kancelárie MAS Ladislava Sisáka:

„Chcem využiť tento priestor a poďakovať Daniele Ferkovej. Nielen za to, že tu niečo, a dosť toho odpracovala, ale aj za ten ľudský a kamarátsky prístup, za dobrú atmosféru v kancelárii.

Nerada sa vzdáva. Ak sa do niečoho zahryzne, už sa toho drží, čo bolo prospešné aj pri práci v MAS. Tiež oceňujem jej priamosť, ochotu a pozitívny prístup, nielen k práci, ale aj životu. Veď nakoniec sú to dve spojené nádoby.“